วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กจิน' ถกรัฐบาล 3 ประเทศ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

"บิ๊กจิน" ประชุมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 3 ฝ่าย "ไทย-โคลอมเบีย-เยอรมนี" ถกแก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 61 ได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ นาย Enrique Gil Botero รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกฎหมายของโคลอมเบียและคณะ

โดย พล.อ.อ.ประจิน กล่าวขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบีย ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาทางเลือกของไทยมาโดยตลอด และได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด โดยใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก และใช้เป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโคลอมเบีย โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมกันหารือถึงการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานกลางด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโคลอมเบีย

จากนั้น พล.อ.อ.ประจิน ได้เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายและกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลโคลอมเบีย และรัฐบาลเยอรมนี ในหัวข้อ "Exchange Beyond Borders : Trilateral Cooperation on alternative development between Thailand, Columbia and Germany” โดยมีผู้แทนรัฐบาลโคลอมเบียและผู้แทนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมในการหารือและขึ้นกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้ด้วย

โดย พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาทางเลือก ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาดอยตุง และยินดีที่จะถ่ายทอดแนวทางและประสบการณ์ให้ทางรัฐบาลโคลอมเบีย โดยขอขอบคุณรัฐบาลโคลอมเบียและเยอรมนีที่ได้ร่วมดำเนินโครงการด้านการพัฒนา และได้ร่วมกันผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลเยอรมนีที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนอย่างจริงจัง และได้ร่วมกันขยายแนวคิดด้าน AD (Alternative Development) ให้กับประเทศที่มีความสนใจ.

"บิ๊กจิน" ประชุมความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 3 ฝ่าย "ไทย-โคลอมเบีย-เยอรมนี" ถกแก้ปัญหายาเสพติด 14 มี.ค. 2561 13:34 14 มี.ค. 2561 13:47 ไทยรัฐ