วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับแบบทางคู่สถานีบ้านไผ่ยกระดับ 2 กม. จัดเต็มทางลอดถนนมิตรภาพให้พร้อมสรรพ

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ ซึ่งเป็นช่วงที่ผ่านอำเภอบ้านไผ่ ภายใต้โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้เป็นโครงสร้างทางยกระดับระยะทาง 2.058 กิโลเมตร (กม.) ตามที่ประชาชนในพื้นที่เสนอให้ดำเนินการ จากเดิมที่การก่อสร้างบริเวณดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างระดับดินถมสูงประมาณ 7 เมตร

ทั้งนี้ การปรับแบบดังกล่าวจะเพิ่มทางลอดที่ถนนมิตรภาพด้วย ซึ่งจะส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 896 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเพิ่มขึ้น 17.50 ล้านบาท รวมวงเงินที่เพิ่มขึ้น 913.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สำหรับทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ได้รับกรอบวงเงินดำเนินการ 26,000 ล้านบาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในกรอบงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 19 ก.พ.59 ซึ่งการก่อสร้างคืบหน้า 50% แล้ว และจะแล้วเสร็จ 18 ก.พ.62 ส่วนช่วงที่มีการปรับแบบใหม่ การก่อสร้างจะช้ากว่ากำหนดเดิม 11 เดือน นับจากเริ่มลงมือก่อสร้าง “รฟท.ได้ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ในช่วงที่ปรับแบบควบคู่ไปด้วย ยืนยันว่าเมื่อลงมือก่อสร้างได้ จะเร่งบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างให้แล้วเสร็จใกล้เคียงสัญญาเดิมมากที่สุด ส่วนรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-มาบกะเบา ช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ที่ประชาชนต้องการให้ปรับเป็นทางยกระดับนั้น อยู่ระหว่างปรับแบบ จะเสนอ ครม.เดือน ก.ค.-ส.ค.61 นี้”.

ที่ประชุม ครม. รับทราบการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่ ซึ่งเป็นช่วงที่ผ่านอำเภอบ้านไผ่ ภายใต้โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 14 มี.ค. 2561 08:44 14 มี.ค. 2561 08:49 ไทยรัฐ