วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอปศ.จ่อชงกฎหมายผุด “สถาบันหลักสูตรชาติ”

ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนการสอน และทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรกลางในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้วางกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะสายสามัญโดยไม่รวมอาชีวศึกษา โดยจะรวมหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้ามาอยู่ด้วย ซึ่งถือเป็นการปรับโครงสร้างใหญ่ทางการศึกษาที่ดึงเอาหน่วยงานกำกับออกจากนโยบาย และได้ มีการยกร่าง พ.ร.บ.สถาบันหลักสูตรการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ พ.ศ. ...ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้

ด้าน ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน กอปศ. กล่าวว่า สถาบันหลักสูตรจะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงกับ รมว.ศึกษาธิการ ส่วนหน่วยงาน สพฐ.ที่จะมาสังกัด อาทิ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขณะที่ข้าราชการจะเปิดโอกาสตามความสมัครใจ เพราะหากจะสังกัดสถาบันจะเป็นพนักงานราชการ.

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนการสอน 14 มี.ค. 2561 05:24 14 มี.ค. 2561 05:24 ไทยรัฐ