วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร รุกตลาดการผลิต ชูเมืองตราดผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ

กรมส่งเสริมการเกษตรรุกตลาดนำการผลิตผลไม้คุณภาพ พร้อมชูเมืองตราด เกษตรกรแปลงใหญ่แห่งผลไม้หลากชนิดเกรดพรีเมี่ยม สู่ตลาดต่างประเทศ...

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึง การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 3 ปี (2559 - 2561) ดำเนินการได้ถึง 3,029 แปลง พื้นที่ 3,724,607 ไร่ จำนวนเกษตรกร 277,127 ราย ใน 11 กลุ่มสินค้า ผลการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตโดยเฉลี่ยได้ตามเป้าหมาย ปี 2560 จาก 1 ฤดูกาลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มลดต้นทุน 3,007.83 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดผลไม้ที่ดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ทุเรียน จากผลการดำเนินงานรวมสะสม 2 ปี ทำให้สามารถคิดเป็นมูลค่าลดต้นทุนรวม 58.64 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่ม 497.90 ล้านบาท

โดยปัจจุบันเกษตรกรมีแปลงใหญ่ผลไม้ทั้งสิ้น 277 แห่ง ในหลากหลายชนิดพืช เช่น ทุเรียน มะม่วง มังคุด เป็นต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ตราด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีแปลงใหญ่ ทุเรียน จำนวน 7 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 2,943 ไร่ สมาชิก 305 ราย และเกษตรกรสนใจเข้าร่วมผลิตสินค้าพรีเมี่ยม กว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ และนอกจากนี้ยังสามารถจำหน่ายผลผลิตจำนวน 1,040 ตัน คิดเป็นมูลค่า 87.6 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทั้งตลาดบน เกษตรกรแปลงใหญ่สามารถผลิต ทุเรียนเกรดส่งออก สินค้าพรีเมี่ยมได้ จำนวน 220 ตัน คิดเป็นมูลค่า 22 ล้านบาท โดยจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถจำหน่ายผลผลิตในตลาดล่าง ทุเรียนเกรดรอง จำนวน 820 ตัน คิดเป็นมูลค่า 65.6 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่านกลุ่มสหกรณ์ไปยังต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม

"สำหรับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่วันนี้ มั่นใจ เดินมาถูกทาง เริ่มเห็นผลกับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากมูลค่าของการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจะมากขึ้น เกษตรกรแปลงใหญ่เองยังเรียนรู้ในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ มองเห็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกันขาย เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองกับกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า และเลือกที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ทำให้มั่นใจเพิ่มขึ้นว่า เกษตรกรแปลงใหญ่วันนี้ เข้าใจสถานการณ์ทางการเกษตร และพร้อมที่จะปรับตัวให้ผลไม้ของตัวเองเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง ไม่กังวลกับการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง เพราะมีตลาดแน่นอนสามารถจำหน่ายให้กับสหกรณ์ที่รับซื้อผลผลิตได้"นายสมชายกล่าว.

กรมส่งเสริมการเกษตรรุกตลาดนำการผลิตผลไม้คุณภาพ พร้อมชูเมืองตราด เกษตรกรแปลงใหญ่แห่งผลไม้หลากชนิดเกรดพรีเมี่ยม สู่ตลาดต่างประเทศ... 13 มี.ค. 2561 22:14 13 มี.ค. 2561 22:25 ไทยรัฐ