วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำไปได้ นำเงินช่วยคนจนฝึกถักไม้กวาด 2พันบาทได้แค่จับถ่ายรูป

ป.ป.ท.ลงพื้นที่สอบทุจริต นิคมฯที่ อ.กุดจับ อุดรธานี นำเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มาจัดอบรมผู้สูงอายุ สานตะกร้า ถักไม้กวาด ให้ถือเงิน 2 พันถ่ายรูปแล้วเก็บคืน อ้างเป็นกองกลาง

วันที่ 13 มี.ค. ที่ศาลากลางบ้าน บ้านโนนไชยพร หมู่ 9 ต.กุดจับ อ.กุดจับ นายรักษ์กล้า สถานสุข นักสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ เพื่อทำการสอบปากคำชาวบ้านของบ้านโนนไชยพร หลังมีการร้องเรียนว่า "โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง" ของนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง อ.กุดจับ มีการทุจริตเงินในโครงการ ของปี 2559-2560 

โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนปากคำชาวบ้าน ที่ทยอยเดินทางมาให้สอบปากคำ รวม 20 คน ซึ่งโครงการฯดังกล่าว ทางนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง มีการนำเนินการมอบเงินให้ชาวบ้าน ยผ่านทางกลุ่มฝึกอาชีพจักสานและทำไม้กวาด ที่มีการแต่งตั้งให้เป็นประธาน รองประธาน เหรัญญิก ผู้เข้าร่วมอบรม ที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ผู้สูงอายุ บ้านโนนไชยพร ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 

โครงการนี้ เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง ได้นำเงินดังกล่าวมาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าอบรมโครงการสานตะกร้าจากเชือกฟาง และโครงการถักไม้กวาดดอกหญ้า โครงการละ 20 คน ใช้งบประมาณโครงการละ 4 หมื่นบาท มีวิทยากร 1 คน ซื้ออุปกรณ์การอบรมให้ อบรม 3 วัน สิ่งที่ได้รับคือ กินข้าวกลางวัน 3 มื้อ และตะกร้าจักสานเอง โดยมีการถ่ายรูปรับเงินคนละ 2,000 บาท ก่อนเก็บเงินคืน อ้างว่านำเงินเข้ากองกลางกลุ่ม เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบมาใช้ทำกิจกรรม

นางสมหมาย ตีช่วย อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 9 บ้านโนนไชยพร ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เปิดเผยว่า มีอาชีพรับจ้างทั่วไป สามีและลูกเสียชีวิต อาศัยอยู่กับน้องสาว มีเงินรายได้หลักจากเงินผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท และเงินผู้มีรายได้น้อยเดือนละ 500 บาท ปี 2559 อบรมการทำไม้กวาด ในนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 3 วัน ได้ถือเงิน 2,000 บาท ถ่ายรูป ก่อนนำเงินคืนให้เจ้าหน้าที่ เมื่ออบรมเสร็จเจ้าหน้าที่นำเงิน 300 บาทมาให้ที่บ้าน และปี 2560 เข้าร่วมโครงการสานตะกร้า 3 วัน แต่ไม่ได้รับเงิน เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาสอบสวน ก็ได้ให้การไปตามความเป็นจริง

ด้าน นายรักษ์กล้า สถานสุข นักสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 ให้ข้อมูลว่า ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่านิคมสร้างตนเองห้วยหลวง มีการทุจริตเงินจากเงินอุดหนุน "โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ปี 2559-2560" โดยนำเงินดังกล่าวมาทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมการสานตะกร้าและทำไม้กวาด 

ทั้งนี้ เป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ เพราะเงินดังกล่าว ต้องให้เงินสดกับชาวบ้านเป็นรายบุคคล แต่ทางนิคมฯ นำมาทำเป็นโครงการฝึกอาชีพ จึงได้มาสอบปากคำชาวบ้านโดยมีทั้งหมดประมาณ 2,500 คน 7 หมู่บ้าน 3 ตำบล เมื่อสอบสวนเสร็จจะสรุปส่งให้คณะกรรมการฯพิจารณาว่า เข้าข่ายทุจริตหรือไม่ โดยขณะนี้มีการลงพื้นที่ของ ป.ป.ท.อีกชุด ตรวจสอบโครงการที่นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อ.เมืองอดุรธานี ด้วย คาดว่าในวันศุกร์ จะสรุปผลการสอบสวนในส่วนของทั้ง 2 นิคมฯได้.

ป.ป.ท.ลงพื้นที่สอบทุจริต นิคมฯที่ อ.กุดจับ อุดรธานี นำเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มาจัดอบรมผู้สูงอายุ สานตะกร้า ถักไม้กวาด ให้ถือเงิน 2 พันถ่ายรูปแล้วเก็บคืน อ้างเป็นกองกลาง 13 มี.ค. 2561 18:58 13 มี.ค. 2561 20:14 ไทยรัฐ