วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันสังคมระบบ เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ของสังคมไทย

ระบบของการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ประกันตนของประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบ โดยรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกผู้ประกันตนท่านอื่นให้สามารถดำรงชีพ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

เฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุข คือการเฉลี่ยความเสี่ยงของผู้ประกันตนในระบบ

เฉลี่ยความเสี่ยง ก็คือ เอาความเสี่ยงหลายๆ ประเภทรวมกัน ทั้งคนรวยกับคนจน คนแข็งแรงกับคนป่วย คนหนุ่มสาวกับคนแก่ คนโสดกับคนมีบุตร คนพิการกับคนปกติ คนมีงานทำกับคนไม่มีงานทำ ใครเดือดร้อนจากความเสี่ยงก็เอาเงินจากกองกลางไปใช้บรรเทา

“สมาชิกที่มีความทุกข์ เมื่อได้รับการช่วยเหลือก็จะมีความสุขขึ้น”

ระบบของการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ประกันตนของประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบ 13 มี.ค. 2561 17:55 13 มี.ค. 2561 18:15 ไทยรัฐ