วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระจกตาสดใสกับประกันสังคม

อวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานก็คือ “ดวงตา” ประสาทสัมผัสที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ทางสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการรักษา ครอบคลุมถึง การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ให้กับผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนสามารถรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สถานพยาบาลตามสิทธิฯ จะส่งต่อการรักษาไปสถานพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จำนวน 29 แห่ง ที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมโดยตรง นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ยังช่วยจ่ายค่าจัดเก็บ และรักษาดวงตาให้ศูนย์สภากาชาดไทยอีกด้วย

อวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานก็คือ “ดวงตา” ประสาทสัมผัสที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ทางสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 13 มี.ค. 2561 17:51 13 มี.ค. 2561 18:11 ไทยรัฐ