วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน โทร. 0-2668-9422 หรือ download จาก www.tja.or.th ทั้งนี้สมาคมฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4659:2018-03-13-07-23-26&catid=5:professional-media-organizations-and-movements&Itemid=8

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 13 มี.ค. 2561 17:40 13 มี.ค. 2561 18:49 ไทยรัฐ