วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวตั้ง 'กอบกาญจน์' นั่งประธานบอร์ดพิงคนคร

ครม.ไฟเขียวตั้ง "กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร" นั่งประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทนประธานกรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2560 รวม 7 คน ดังนี้

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ น.ส.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุเทพ นิ่มสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการภาคเอกชน นายสรภพ เชื้อดำรง กรรมการภาคเอกชน และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2561 เป็นต้นไป

 

ครม.ไฟเขียวตั้ง "กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร" นั่งประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 13 มี.ค. 2561 16:07 13 มี.ค. 2561 16:40 ไทยรัฐ