วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ธปท.แฉสถาบันการเงินทวงหนี้ลวงโลก เตือนอย่าคิด "ดอกเบี้ย" มั่ว

ธปท.แฉสถาบันการเงินทวงหนี้ลวงโลก เตือนอย่าคิด "ดอกเบี้ย" มั่ว

  • Share:

ธปท.ออกโรงเตือนผู้ให้บริการทางการเงิน ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์, ผู้ประกอบธุรกิจการเงินให้ดูแลการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ให้เหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ธปท.หลังพบว่ามีผู้ให้บริการบางราย ลักไก่เรียกเก็บค่าบริการทวงหนี้ โดยที่ไม่ได้ทวงจริง หรือให้คิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมอื่นๆให้เหมาะสม

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ออกประกาศถึงธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทเงินทุน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เรื่องการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับ โดยกำชับผู้ให้บริการให้ดำเนินการเรื่องการเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ และการติดตามทวงหนี้ให้เป็นไปตามแนวทางของ ธปท. และประโยชน์ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

“ในประกาศดังกล่าว ระบุว่า ช่วงที่ผ่านมา ธปท. พบว่ายังมีผู้ให้บริการบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการทางการเงินไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ธปท.ในเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับสำหรับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน ตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.80/2551 และ 81/2551 และยังพบว่ามีผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ตามประกาศ ธปท. ที่ สกส.1/2561 อีกด้วย

โดยกรณีที่พบ เช่น มีผู้ให้บริการบางราย มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อ (Front end fee) ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค แยกต่างหากจากการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตามปกติจะคิดเป็นอัตรารวมกันทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แท้จริง ว่าต้องชำระเท่าไร และสามารถเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการแห่งอื่นก่อนที่จะตัดสินใจ และยังพบผู้ให้บริการบางรายเรียกเก็บค่าติดตาม ทวงถามหนี้โดยไม่มีการทวงถามจริงๆ เป็นต้น

นายรณดล กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการชำระเงิน และการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ ธปท.ขอแจ้งให้ทราบว่า ธปท.ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเบี้ยปรับให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม และให้ผู้ให้บริการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.จะติดตามการดำเนินการตามประกาศที่ระบุถึงทั้ง 2 ฉบับนี้ อย่างใกล้ชิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ธปท.ได้ออกแนวทางการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยระบุถึงแนวทางการให้บริการลูกค้า ทั้งในเรื่องของความโปร่งใสในการคิดดอกเบี้ย ค่า ธรรมเนียม รวมทั้งกำหนดพฤติกรรม การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การติดตามทวงถามหนี้ของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยในส่วนของการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือสินเชื่อนั้น จะต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด หรือดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตลอดอายุสัญญาให้ลูกค้าทราบก่อนการตัดสินใจ และเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบอัตรากับรายอื่นได้อย่างชัดเจน

ขณะที่การติดตามทวงถามหนี้ จะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามจริง และติดตามทวงถามหนี้ในเวลาที่เหมาะสม ส่วนการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ต้องไม่สร้างความไม่สบายใจหรือรบกวนลูกค้า หากเป็นการขายผ่านทางโทรศัพท์และลูกค้าปฏิเสธและไม่ต้องการให้โทร.หาอีก ทางผู้ขายต้องมีระบบในการบันทึกความต้องการ เพื่อไม่ให้เกิดการโทร.ไปรบกวนลูกค้าอีก ซึ่งจากการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการให้ความร่วมมือดี แต่ยังมีบางรายที่ไม่ปฏิบัติตาม ธปท.จึงออกมากำชับ และหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวก หรือต้องการสอบถาม สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท.คอลเซ็นเตอร์ โทร.1213.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้