วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหภาพทีโอทีดับเครื่องชน"ดีอี" ยื่นฟ้องถอนตั้งบริษัทเอ็นบีเอ็น

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สหภาพทีโอทีได้ยื่นฟ้องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบอร์ดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (เอ็นบีเอ็น) กับบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) และขอให้มีคำสั่งห้ามโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ของแผ่นดินให้แก่บริษัททั้งสองแห่งที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่

ทั้งนี้ เนื่องจากการโอนทรัพย์สินไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีกฎหมายรองรับด้วย อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นสถานที่ทำการ และที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโทรศัพท์ และสิทธิเหนือพื้นดินที่เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์รวมทรัพย์สินเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ที่ก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

“2 บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น เป็นนิติบุคคลในระบบกฎหมายเอกชน แต่ทรัพย์สินที่จะโอนไปนั้น เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน จึงไม่สามารถที่จะโอนได้ ทั้งนี้ ทรัพย์สินโครงข่ายโทรคมนาคม น่าจะจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต่างจากท่อก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และระบบสายส่งของ 3 การไฟฟ้าที่ไม่สามารถโอนย้ายได้ แล้วเหตุใดโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นสมบัติของแผ่นดินจึงจะโอนย้าย”.

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สหภาพทีโอทีได้ยื่นฟ้องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อศาลปกครอง 13 มี.ค. 2561 08:42 ไทยรัฐ