วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กลุ่มเซ็นทรัล รวมพลัง ยูนิเซฟ พัฒนาเด็กปฐมวัยถูกวิธี

กลุ่มเซ็นทรัล รวมพลัง ยูนิเซฟ พัฒนาเด็กปฐมวัยถูกวิธี

  • Share:

เน้นปัจจัยหลัก กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก

ร่วมเป็นหนึ่งขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเด็ก สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก เชิญชวนผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก อานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้

สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ต้อนรับ อานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ.

ประธานใหญ่กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวถึงแคมเปญ#Eat PlayLove ว่าจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กในช่วงปฐมวัย วิธีการเลี้ยงลูกและการกระตุ้นพัฒนาการง่ายๆ โดยเน้นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ได้แก่ โภชนาการที่ดี การเล่นและความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่งเป็น 3 ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ และวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในรูปแบบของงานเอ็กซ์โป #EatPlayLove สัญจรไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศตลอดปี 2561 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยกลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟหวังว่าจะเห็นพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้กำหนดนโยบาย ภาคสังคม ภาคธุรกิจ หันมาลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพราะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป

มร.โธมัส ดาวิน, สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ร่วมกันเขียนคำสอนส่งต่อให้เด็กๆ.

ด้านผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มร.โธมัส ดาวิน กล่าวว่า แคมเปญนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม และการจัดกิจกรรมแบบนี้ถือเป็นครั้งแรกของยูนิเซฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก สมาชิกครอบครัว นักธุรกิจ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งช่วงหกปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สมองพัฒนาเร็วที่สุด ดังนั้นช่วงปฐมวัยคือโอกาสทองของการวางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต แต่หากเด็กปฐมวัยขาดการดูแลที่เหมาะสม ขาดโภชนาการที่ดี ขาดการกระตุ้นพัฒนาการ หรือต้องเผชิญกับความเครียด ความรุนแรง ก็จะบั่นทอนการพัฒนาสมองของพวกเขาและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ดูแลเด็กเล็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยติดตามข้อมูลได้ที่ www.centralgroup.com  และ www.unicef.or.th/eatplaylove 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้