วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“แชมป์สุดยอดแผนการตลาดดิจิทัล” เน้นทำจริง เข้าถึงง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง

หลังจากการเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นกว่า 687 ผลงาน จากกว่า 60 สถาบันทั่วประเทศ “ทีม Marketing Committee มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากแบรนด์กีโต้” คว้ารางวัลชนะเลิศ ขณะที่ทีม Wanna One จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีม Five Stars จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ “U Power Digital Idea Challenge Season 2” จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และ 8 องค์กร ที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมสร้างเวทีให้แก่นักศึกษาได้นำเสนอแผนการตลาดดิจิทัล แสดงความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้สร้างผลงาน

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการ U Power Digital Idea Challenge ปีนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยโครงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถเลือกโจทย์ในการแข่งขันจากหลากหลายองค์กรชั้นนำด้วยตนเอง และนับเป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ การตลาดที่ถูกต้องชัดเจน สามารถผนึกเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง รวมไปถึงป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย และรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

คุณมนัส เมธีวรกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ผลิตภัณฑ์เอเวอร์เซ้นส์ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (Eversense) กล่าวว่า เมื่อเราได้ดูกลุ่มเป้าหมายในโครงการ U Power ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา ก็สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ทางแบรนด์ต้องการนำเสนอสินค้า และอยากทำการตลาดกับกลุ่มนี้ โดยที่ผ่านมาทางแบรนด์มีการทำการตลาดอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองคิดได้สร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลกับกลุ่มนักศึกษาเอง และช่วยให้องค์กรภาคเอกชนได้เห็นศักยภาพ มุมมองความคิดของนักศึกษามากยิ่งขึ้น

“ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปเยอะมาก ซึ่งเด็กไทยมีไอเดียอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีเวทีให้ได้แสดงออก โครงการนี้เป็นเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถ เปิดโอกาสได้อย่างเต็มที่ ในโครงการนี้ น้องๆ ได้ส่งแผนการตลาดดิจิทัลมานำเสนอมากมาย และส่วนใหญ่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง โดยได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ Eversense มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาให้ความรู้ เพื่อให้ผลงานออกมาดี และการที่น้องๆ มาเข้าร่วมโครงการไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร แต่ได้มาทดลองไอเดียว่าดีหรือไม่ ได้รับประสบการณ์จริง และได้เตรียมพร้อมนำองค์ความรู้มาปรับใช้ได้จริง ซึ่งหากปีหน้ามีกิจกรรมนี้อีกก็อาจจะเข้าร่วม และอยากให้น้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้”

คุณสรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูน ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์ตราสินค้า และสื่อดิจิทัล บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (Yamaha) กล่าวว่า โครงการ U Power ทำให้ได้เห็นความสามารถของเด็ก ซึ่งเด็กมีความคิดเป็น 360 องศา สามารถทำแผนการตลาดดิจิทัลที่ผสมผสานระหว่างเรื่องออนไลน์ และลงไปในพื้นที่จริงๆ มาใช้ได้เป็นอย่างดี ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะมีข้อจำกัดหลายด้าน จึงไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ทำให้แบรนด์ Yamaha ได้มีช่องทางในการเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยชัดเจนมากขึ้น”

คุณภูริต ดารากร ณ อยุธยา ผู้จัดการส่วนงานโฆษณาและสนับสนุนกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways) เล่าว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ เพราะจากปีที่แล้วทีมชนะเลิศเป็นแบรนด์ Bangkok Airways โครงการ U Power สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราในการขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่กลุ่มนักศึกษา และอยากให้กลุ่มลูกค้าได้สัมผัสความเป็น Bangkok Airways โดยมีแคมเปญเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เคยบินได้มาสัมผัส และรู้ถึงความแตกต่างจากการการใช้บริการที่เราเป็นสายการบินเดียวที่มีห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารทุกคน น้องๆ สามารถเอามาเป็นจุดขาย ความแตกต่าง จัดทำแผนการตลาด สามารถทำได้เต็มรูปแบบ”


คุณไอรินทร์ อริยพงศ์สถิต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (Rabbit) กล่าวว่า “โครงการ U Power เป็นการสร้างความคุ้นเคย เข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้นำเสนอแผนการตลาดดิจิทัลของตนเอง ทำให้ได้เห็นมุมมองความรู้ ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่แบรนด์สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้ โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสประสบการณ์ให้นักศึกษาทั่วประเทศได้มีเวทีแสดงศักยภาพของตนเอง และเป็นไอเดียให้แก่แบรนด์ต่างๆ ได้นำไปจัดทำแผนการตลาดที่ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่”

คุณวริศรา การอุภัย ผู้จัดการแผนกวางแผนการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) กล่าวว่า “ตัวองค์กร และแบรนด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเรามีความเข้าถึงยาก แต่เด็กๆ ทำออกมาได้ดีเกินคาด มีการศึกษา วิเคราะห์ อย่างเข้าใจ และคิดสร้างสรรค์แผนการตลาดให้สอดคล้องเหมาะสม ตอบโจทย์ได้ดี มีความคิดแปลกใหม่น่าสนใจ”

คุณอัศรินทร์ ณัฐวุฒิวิบูลย์ Senior BD Manager BluePay กล่าวว่า “ธุรกิจ e-wallet เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้จ่ายบนโทรศัพท์มือถือ และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวหลายคนในยุคปัจจุบัน บลูเพย์ให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม สนับสนุนด้านสื่อ โดยรวมแผนการตลาดที่น้องๆ ทำมาถือว่าค่อนข้างดี เราก็มานำมาช่วยปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ขยายการรับรู้ไปยังต่างจังหวัด”

คุณพิศาล กิจกำจาย Assistant Marketing Manager (Kito) กล่าวว่า “กลุ่มนักศึกษา เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะกลายเป็นแรงผลักดันในการทำไอคอนเกี่ยวกับคน ที่จะนำพาคนกลุ่มอื่นๆ มาเป็นจุดเหนี่ยวนำให้แบรนด์ Kito ได้ รวมถึงนักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ดิจิทัลค่อนข้างดี เข้าใจรูปแบบของแบรนด์ สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้”

คุณธัชเมศธุ์ ธนนท์วุฒิฉัตร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด (Pan) กล่าวว่า “โจทย์ของเราเปิดกว้างให้น้องๆ ได้คิด ไม่มีการตีกรอบ และมีทีมงานคอยให้ความรู้ จากการจัดทำแผนการตลาดดิจิตอลของน้องๆ แต่ละทีมมีสโลแกนชัดเจน มีเนื้อหาที่ตรงกับแบรนด์ และแต่ละทีมมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งทุกผลงานสามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งโครงการ U Power เป็นกิจกรรมที่ดีมากที่เปิดโอกาสทั้งในส่วนของแบรนด์ต่างๆ และนักศึกษาในการจัดทำแผนการตลาดร่วมกัน มองการตลาดในอนาคตซึ่งอยู่ในออนไลน์ 80-90% คาดว่าต่อไปสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง”

ติดตามโครงการได้ที่ Website : http://upowerdigitalideachallenge.com/  Facebook : U Power Digital Idea Challenge

หลังจากการเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นกว่า 687 ผลงาน จากกว่า 60 สถาบันทั่วประเทศ 12 มี.ค. 2561 17:35 13 มี.ค. 2561 09:40 ไทยรัฐ