วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงไทย กรมบัญชีกลางเดินหน้า โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล ขรก.

ธนาคารกรุงไทย ผนึกกรมบัญชีกลาง เดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยจะติดตั้งเครื่อง EDC ประมาณ 5,600 เครื่อง ในโรงพยาบาลกว่า 1,300 แห่ง...

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ลงนามในสัญญาดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและครอบครัวจำนวนประมาณ 5 ล้านคน จากแบบเดิมมาเป็นการใช้บัตรประชาชนทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทำให้การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน อันเป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล

นายผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า ธนาคารมีความพร้อมในการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยจะติดตั้งเครื่อง EDC ประมาณ 5,600 เครื่อง ที่สถานพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ซึ่งสามารถเรียกดูรูปถ่ายและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ได้ทันที นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าโครงการกับสถานพยาบาล และยังคงสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของราชการเช่นเดิม

“ธนาคารกรุงไทย มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการนำเสนอบริการและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ 5 Ecosystem ที่เป็นเป้าหมายหลักของธนาคารที่จะมุ่งเน้นในปีนี้ ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มสวัสดิการของรัฐ (Welfare) กลุ่มด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (Health and Medical) กลุ่มมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักศึกษาและนักเรียน (University and Education) และระบบขนส่ง (Mass Transit) ตามแผนยุทธศาสตร์ Future Banking ของธนาคาร”

นายผยง ศรีวณิช กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้น เป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ต่อจากโครงการบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 11.6 ล้านใบ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 27 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป โดยธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการชำระเงินค่าบริการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่ต้องพกพาเงินสด และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สนับสนุนภารกิจของกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด

ธนาคารกรุงไทย ผนึกกรมบัญชีกลาง เดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยจะติดตั้งเครื่อง EDC ประมาณ 5,600 เครื่อง ในโรงพยาบาลกว่า 1,300 แห่ง... 12 มี.ค. 2561 15:39 12 มี.ค. 2561 16:02 ไทยรัฐ