วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


The truth dawned on her

Dawn ออกเสียงว่า ดอน หมายถึง อรุณ หรือรุ่งอรุณ ส่วนใหญ่จะใช้กับ preposition “at” เป็น at dawn มีความหมายคล้ายกับคำว่า sunrise

ผมถามคนที่บ้านว่าเห็นจอห์นไหมได้รับคำตอบว่า John got up at the break of dawn. จอห์นลุกขึ้นตั้งแต่เวลารุ่งอรุณ หรือจะพูดว่า John got up at dawn.

นอกจากจะสื่อเหมือนกับ sunrise แล้ว dawn ยังสื่อถึง การเริ่มได้อีกด้วย ส่วนใหญ่เราจะเห็นฝรั่งใช้กันว่า From the dawn...สื่อเป็นไทยน่าจะได้ว่า นับแต่เริ่ม...

From the dawn of history to present day, ...นับแต่เริ่มประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน...ในความหมายนี้ คล้ายกับคำว่า beginning

นอกจากจะเป็นคำนามแล้ว dawn ยังเป็นกริยาได้ด้วย สื่อถึง เริ่ม The day was just dawning. วันกำลังจะเริ่ม

ตอนที่ปีเตอร์กำลังเข้าสู่อายุ 15 ปี เขาสงสัยประหลาดใจไปหมดเกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่ของเขาที่กำลังจะเริ่ม Peter was surprised at his dawning manhood.

Dawn upon someone หรือ dawn on someone สื่อถึง ผุดขึ้นในใจ หรือสำนึกความจริง It dawned upon me that I might be arrested. รู้สึกขึ้นมาในใจว่าผมอาจจะถูกจับกุม หรือบางครั้งพูดว่า At last the truth dawned upon her. ในที่สุด เธอก็สำนึกความจริงขึ้นได้.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

Dawn ออกเสียงว่า ดอน หมายถึง อรุณ หรือรุ่งอรุณ ส่วนใหญ่จะใช้กับ preposition “at” เป็น at dawn มีความหมายคล้ายกับคำว่า sunrise 12 มี.ค. 2561 09:10 12 มี.ค. 2561 10:45 ไทยรัฐ