วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


Bilingual/big

วันนี้ขอตอบคำถามผู้อ่านท่านที่เคารพหน่อยครับ เรื่องไบลีงกเวิล นี่ฮิตมากในบ้านเรา หมายถึงสองภาษา แต่สิ่งที่นักเรียนของผมยังใช้กันไม่ค่อยถูก ก็คือใช้ไม่ตรงธรรมชาติของคำ เช่น ธรรมชาติของคำเป็นคำนามที่เป็นคน ก็ต้องใช้ bilinguist ไบลีกวิซท์ ที่หมายถึง คนที่รู้สองภาษา

แต่ถ้าเป็น bilingual นี่เป็น adjective นะครับ นักท่องเที่ยวฝรั่งคนหนึ่งโวยวายว่า ทำไมไอจะสูบบุหรี่ที่นี่ไม่ได้ รีสอร์ตของยูมีแต่ป้ายภาษาไทย ไออ่านไม่รู้เรื่อง พนักงานรีสอร์ตตอบว่า There is a bilingual notice in each room. มีป้ายประกาศสองภาษาอยู่ในแต่ละห้องนะครับ

ฝรั่งผู้ชายบอกว่า คุณพูดภาษาอังกฤษฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง คุณคุยกับเมียผมดีกว่า She is a bilinguist เธอเป็นคนที่รู้สองภาษา

พนักงานรีสอร์ตบอกว่า พวกเราก็สื่อสารกับคุณรู้เรื่องดีนี่คะ ประเทศไทยของเราขณะนี้มีแนวโน้มไปในทางใช้สองภาษาควบกัน Thailand is tending towards bilingualism.

ส่วนคำว่า biggish บิก-กิฌ คำนี้เป็น adjective นะครับ สื่อถึง ค่อนข้างใหญ่ เช่น Rosemary is a biggish lady. โรสแมรีเป็นสตรีรูปร่างค่อนข้างใหญ่

เรื่อง big นี่ก็มีหลายประโยคที่บางท่านอาจคิดว่าไม่ถูกตามหลักไวยากรณ์ แต่ก็มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง john talks big. จอห์นคุยใหญ่คุยโต

The big voice นี่ก็ใช้กันเพื่อสื่อถึง มีคนเกรงใจ He is the big voice in the company. เขาเป็นคนที่มีคนเกรงใจในบริษัท.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

วันนี้ขอตอบคำถามผู้อ่านท่านที่เคารพหน่อยครับ เรื่องไบลีงกเวิล นี่ฮิตมากในบ้านเรา หมายถึงสองภาษา แต่สิ่งที่นักเรียนของผมยังใช้กันไม่ค่อยถูก ก็คือใช้ไม่ตรงธรรมชาติของคำ... 11 มี.ค. 2561 10:16 11 มี.ค. 2561 12:16 ไทยรัฐ