วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Break off one’s engagement

ขอรับใช้ในเรื่อง engage กันต่อครับ หมั้นอยู่กับใคร เราใช้ be engaged to + คนแกรแฮม (Graham) มาเกาะแกะกับเลียนา (Liana) ผมบอกแกรแฮมว่าอย่าไปยุ่งกะเลียนาเลย เธอมีแฟนแล้ว She was engaged to my grandfather. เธอหมั้นอยู่กับปู่ของผม

คำนามของ engage ก็คือ engagement อินเกจเมินท วลี ถอนหมั้น ก็คือ break off one’s engagement ผมบอกแกรแฮมว่า ถ้าคุณอยากจะจีบ ก็ไปจีบอลิริเถิด เพราะ Eleri has broken off her engagement. อลิริถอนหมั้นแล้ว

สัญญาก็ใช้ engage เหมือนกันครับ Don’t break your engagement. อย่าเสียสัญญา พอร์เทีย (Portia) ชวนผมไปช่วยสามีใหม่ของเธอเพาะเห็ดนางฟ้า ผมบอกว่าผมไปช่วยไม่ได้ดอก I’m engaged to give a lecture. ผมสัญญาว่าจะไปบรรยาย

วลีที่ว่า ไม่สามารถทำตามสัญญา หรือ ไม่สามารถใช้หนี้ได้ ภาษาอังกฤษคือ cannot meet one’s engagement

Engage ยังสื่อถึง ทำงาน ก็ได้ครับ ดร.มอร์เวน (Morven) ขอให้ผมพาเข้าไปหารัฐมนตรี ผมบอกว่ารัฐมนตรีไม่ว่างดอก The Minister is engaged. ดร.มอร์เวนถามว่า ท่านรัฐมนตรีทำงานอยู่กับใคร ผมตอบว่า He was engaged with his wife. ท่านทำงานอยู่กับภรรยาของท่านน่ะซี ดร.มอร์เวนทำท่าทางหงุดหงิด เอ๊ย หงุดหงิด แล้วก็หันมาถามผมว่า Have you any engagement today? แล้วคุณล่ะ วันนี้มีธุระอะไรไหม?

พอนายกฯ ประยุทธ์บอกว่าจะให้เลือกตั้ง ซิลเวสเตอร์ (Sylvester) ก็บอกว่าจะไปสมัคร ส.ส. ผมเตือนว่า Don’t engage in politics. อย่าไปยุ่งกับการเมืองเลย.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ขอรับใช้ในเรื่อง engage กันต่อครับ หมั้นอยู่กับใคร เราใช้ be engaged to + คนแกรแฮม (Graham) มาเกาะแกะกับเลียนา (Liana) ผมบอกแกรแฮมว่าอย่าไปยุ่งกะเลียนาเลย 9 มี.ค. 2561 11:03 9 มี.ค. 2561 12:20 ไทยรัฐ