วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พาณิชย์"ประเมินผลกระทบ! หากมะกันขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามสถานการณ์การใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากการใช้มาตรการของสหรัฐฯในอนาคต ซึ่งกรณีที่สหรัฐฯจะประกาศใช้มาตรการทางการค้า โดยเรียกเก็บอากรนำเข้ากับสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมนำเข้าจากทั่วโลก รวมถึงไทย โดยอาศัยอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 มาตรา 232 นั้น หากมีการเรียกเก็บอากรนำเข้าจริง คาดว่าการส่งออกสินค้าทั้ง 2 รายการของไทยไปสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียมที่ไทยจะได้รับผลกระทบหลักๆ คือ ท่อ เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นมา ไทยส่งออกไปตลาดสหรัฐฯเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 58 ไทยส่งออกเหล็กไปสหรัฐฯมูลค่า 7,602 ล้านบาท ปี 59 ส่งออกมูลค่า 3,835 ล้านบาท และปี 60 ส่งออกมูลค่า 10,400 ล้านบาท ขณะที่ส่งออกสินค้าอะลูมิเนียมไปสหรัฐฯ ปี 58 มีมูลค่า 7,602 ล้านบาท ปี 59 มูลค่า 8,133 ล้านบาท และปี 60 มูลค่า 7,608 ล้านบาท “หากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าจริง และสินค้าที่ส่งออกจากไทยเป็นสินค้าชนิดหรือประเภทที่ไม่มีการผลิตในสหรัฐฯ หรือมีความจำเป็นต้องนำเข้า อาจได้รับผลกระทบน้อย เพราะสหรัฐฯยังจำเป็นต้องนำเข้า”.

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามสถานการณ์การใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมวางแผนรับมือและลดผลกระทบ 9 มี.ค. 2561 08:39 9 มี.ค. 2561 09:25 ไทยรัฐ