วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัพเกรดศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถาน

วีระ โรจน์พจนรัตน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ. และโฆษก วธ. เป็นผู้แทน วธ. ประชุมร่วมระหว่าง กรมศิลปากรกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการอนุรักษ์ในประเทศไทยสู่มาตรฐาน สากล โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการสนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ ของสถาบันการศึกษา และสนับสนุนให้เกิดแนวทางความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ ได้เสนอความเห็นว่า จำเป็นต้องวิเคราะห์ตลาดงานสำหรับวิชาชีพด้านการอนุรักษ์ในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะในด้านการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลกและเมืองประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งระบุช่องว่างของทรัพยากรบุคคลที่ทำงานดูแลแหล่งประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าของประเทศ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แหล่งโบราณสถานได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ. และโฆษก วธ. เป็นผู้แทน วธ. ประชุมร่วมระหว่าง กรมศิลปากรกับองค์การยูเนสโก... 9 มี.ค. 2561 00:16 9 มี.ค. 2561 00:16 ไทยรัฐ