วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ้นเดือน มี.ค.นี้ ดีเดย์บรรจุ ‘เสือดำ’ เข้ากฎหมายทารุณสัตว์

กรมปศุสัตว์เสนอรายชื่อสัตว์ป่า 15 ชนิด เข้าสู่กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ฯ แล้ว หนึ่งในนั้นคือ “เสือดำ” คาดประกาศบังคับใช้หลังสิ้นเดือน มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการนำเสนอ รายชื่อสัตว์ป่า ในกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ กำลังประชุมพิจารณาว่าจะเสนอชื่อสัตว์ป่าชนิดใดบ้างเข้าสู่มาตรา 3 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ซึ่งตามขั้นตอน เมื่อมีการเสนอรายชื่อสัตว์ป่าเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเซ็นรับทราบ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ขณะที่ นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย นิติกรฝ่ายปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ มีมตินำรายชื่อสัตว์ป่าจำนวน 15 ชนิด เข้าสู่มาตรา 3 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 จากเดิม นิยามคำว่า สัตว์ หมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน ใช้เป็นพาหนะ ใช้เป็นเพื่อน ใช้เป็นอาหาร และใช้ในการแสดง หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่น และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ซึ่งในส่วนสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ จะกำหนดให้มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์ป่า 15 ชนิด โดยภายในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเซ็นรับทราบ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณหลังสิ้นเดือนมีนาคมนี้ โดยโทษของการทารุณกรรมสัตว์ป่าที่ระบุไว้ 15 ชนิดดังกล่าว จะเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยง

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสัตว์ป่าจำนวน 15 ชนิด ที่เสนอชื่อสู่กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ หนึ่งในนั้นมีสัตว์ประเภทเสือทุกชนิด ซึ่งรวมไปถึงเสือดำที่รวมอยู่ในนั้นด้วย.

กรมปศุสัตว์เสนอรายชื่อสัตว์ป่า 15 ชนิด เข้าสู่กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ฯ แล้ว หนึ่งในนั้นคือ “เสือดำ” คาดประกาศบังคับใช้หลังสิ้นเดือน มี.ค.นี้ 8 มี.ค. 2561 18:42 8 มี.ค. 2561 21:05 ไทยรัฐ