วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เชื้อก่อโรคในกวยจั๊บ

เชื้อก่อโรคในกวยจั๊บ

  • Share:


กวยจั๊บ อาหารจานเดียวประเภทเส้นทำจากแป้งข้าวเจ้า หาซื้อง่ายตามร้านอาหารริมทาง (Street Food) ส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ เส้นกวยจั๊บ เนื้อหมู เครื่องในหมู เลือดหมู ไข่ต้ม ถั่วงอกหรือตำลึง กวยจั๊บมีรสชาติเข้มข้นจากน้ำซุปสูตรต่างๆ มีทั้งแบบน้ำข้นและน้ำใส

กวยจั๊บที่อร่อย น้ำซุปต้องมีความกลมกล่อม ส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์ต้องสะอาด และไม่เหม็นคาว โดยเฉพาะส่วนเครื่องในที่ประกอบด้วยไส้หมู ปอด หัวใจ ตับ กระเพาะ จะต้องทำความสะอาดอย่างดี มิเช่นนั้นอาจมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อนได้ เช่น เชื้อวิบริโอ คลอเรลลา

เชื้อชนิดนี้มีทั้งสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคอหิวาตกโรค ได้แก่ serogroup O1, serogroup O139 เมื่อเข้าสู่ร่างกายจากการทานอาหาร เชื้อจะเข้าไปเกาะบริเวณลําไส้เล็กและสร้างสารพิษ กระตุ้นให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง ถ่ายเป็นน้ำสีน้ำซาวข้าว ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ อย่างรวดเร็วและรุนแรง หากปล่อยทิ้งไว้นานอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้

สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะหรือลําไส้อักเสบ ได้แก่ วิบริโอ คลอเรลลา non O1 และ non O139

กวยจั๊บเป็นอาหารทานร้อน ควรทานทันทีหลังปรุงเสร็จใหม่ๆ หรือนำกลับมาอุ่นใหม่ให้ร้อนก่อนทานทุกครั้ง ส่วนผู้ขายต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาด ภาชนะถ้วยชาม เขียง มีดที่ใช้ต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ ที่สำคัญผู้ขายต้องรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุง และต้องอุ่นน้ำซุปให้ร้อนอยู่เสมอขณะขาย

วันนี้ สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างกวยจั๊บน้ำข้นและกวยจั๊บน้ำใสจำนวนรวม 5 ตัวอย่าง จากร้านค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อนำมาวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของเชื้อวิบริโอ คลอเรลลา ผลปรากฏว่า พบการปนเปื้อนในกวยจั๊บน้ำข้น 1 ตัวอย่าง

ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดให้ต้องไม่พบ เชื้อวิบริโอ คลอเรลลา ในอาหารพร้อมบริโภคทั่วไป

หน้าที่ต่อไป ผู้ที่เกี่ยวข้องคงต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ขาย เพราะเรื่องความปลอดภัยของอาหารอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ Street Food ของประเทศไทยในระยะยาว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้