วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“หกล้มในผู้สูงอายุ” เราป้องกันได้ (ตอน 2)

บทความ “ศุกร์สุขภาพ” สัปดาห์ที่แล้ว เราได้รู้ถึงผลเสีย สาเหตุ การดูแลตนเอง และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุกันไปแล้ว ซึ่ง “การจัดสภาพแวดล้อม” นับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มได้  (หกล้มในผู้สูงอายุ” เราป้องกันได้ (ตอน 1))

ด้วยความที่ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนัก เริ่มจากสายตาพร่ามัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง การเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกเหมือนตอนยังหนุ่มยังสาว ถ้าไม่มีราวให้เกาะ หรือแสงสว่างไม่เพียงพอ ก็อาจทำให้หกล้มได้ การปรับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกหลานหรือคนดูแลต้องให้ความใส่ใจ และความสำคัญ

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน

@ ควรเลือกใช้หลอดไฟสีขาว หรือหลอด LED โดยมีระยะห่างกันตารางเมตรละ 1 ดวง หรือมีแสงสว่างเพียงพอที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้โดยไม่ชนกับสิ่งของรอบข้าง
@ เลือกใช้วัสดุที่ไม่ลื่นในการปูพื้น
@ พื้นบ้านควรมีจุดสังเกตที่ชัดเจนหากมีการเปลี่ยนระดับ เช่น แถบสี
@ บันไดควรมีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร จะทำให้เดินสะดวก และควรมีราวจับที่แข็งแรง วัสดุที่ใช้ทำบันไดต้องไม่ลื่น
@ เตรียมพื้นทางเดินให้มีความกว้างอย่างน้อย 1.5 เมตร สำหรับการใช้วอล์กเกอร์หรือรถเข็น
@ ปลั๊ก สวิตช์ สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการใช้งาน

ห้องนอน

• ผู้สูงอายุควรนอนบนเตียง เวลาตื่นจะได้ลุกง่าย โดยเตียงควรมีความสูงกว่าเข่าเล็กน้อย หรือพอดีเข่า จะทำให้ลุกนั่งสบาย

• บริเวณด้านข้างเตียง ควรมีพื้นที่เหลือประมาณ 1.5 เมตร เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถเข็น วอล์กเกอร์เข้ามาได้อย่างสะดวก

ห้องน้ำ

@ ควรแยกห้องน้ำออกจากห้องส้วมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการลื่นหกล้มในห้องน้ำ
@ บริเวณโถส้วม พื้นต้องแห้งตลอดเวลา
@ เลือกใช้กระเบื้องปูพื้นแบบหยาบ เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
@ เลือกใช้พรมเช็ดเท้าแบบไม่ลื่น
@ หากปูกระเบื้องแบบธรรมดาไปแล้ว สามารถแก้ไขด้วยการซื้อแผ่นยางกันลื่นมาปูทับอีกครั้ง จะช่วยให้พื้นไม่ลื่น แต่ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ เพราะเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง ตะไคร่น้ำและคราบสบู่จะขึ้นที่แผ่นยาง และเป็นเหตุให้ลื่นล้มได้
@ ติดเทปกันลื่นในห้องน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่ยืนอาบน้ำ
@ ติดตั้งราวมือจับในห้องน้ำ โดยเฉพาะบริเวณข้างชักโครก และบริเวณที่ยืนอาบน้ำ หากมีพื้นที่ไม่มากพอ ก็ติดจากพื้นขึ้นมาเป็นรูปตัว U
@ เลือกใช้ประตูลูกบิดแบบที่สามารถใช้เหรียญบาทหมุนแล้วเปิดจากด้านนอกเข้าไปได้
@ ประตูห้องน้ำควรเป็นแบบเปิดออก หรือแบบเลื่อน เพราะหากผู้สูงอายุล้มอยู่ในห้องน้ำ การช่วยเหลือจะไม่กระทบต่อตัวผู้ป่วย

พื้นที่ภายนอก

- ควรเป็นพื้นที่โล่งๆ ไม่มีของวางขวาง ระเกะระกะ และมีระดับที่เรียบเสมอกัน

- เลือกใช้วัสดุปูพื้นชนิดที่ไม่ลื่น เช่น กระเบื้องหินผิวหยาบ คอนกรีตผิวหยาบ เป็นต้น

การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านให้เหมาะสม จะช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุได้ทางหนึ่ง ทำให้ท่านสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

--------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูล

รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : หน่วยผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2200-3235

ทุกวันศุกร์เวลา 10.30-12.30 น.

บทความ “ศุกร์สุขภาพ” สัปดาห์ที่แล้ว เราได้รู้ถึงผลเสีย สาเหตุ การดูแลตนเอง และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุกันไปแล้ว ซึ่ง “การจัดสภาพแวดล้อม” นับเป็นสิ่งสำคัญ... 8 มี.ค. 2561 15:09 8 มี.ค. 2561 17:18 ไทยรัฐ