วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ

องค์กรภาคประชาชนยังคงพยายามต่อไป ที่จะให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าคำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 ที่ห้ามการชุมนุมตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญจะใช้บังคับต่อไปไม่ได้

แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งชี้แจงว่า คำสั่ง คสช. มีผลกระทบในวงกว้างกว่า 400 คน น่าจะหมายถึงการถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาร่วมชุมนุมเกินห้าคน ทางกลุ่มจึงร้องขอผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสั่งการพนักงานสอบสวนให้ยุติการดำเนินคดี ทางกลุ่มเคยร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช.แล้ว

หลายฝ่ายสงสัยว่าคำสั่ง คสช. บาง ฉบับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เคยยืนยันว่า คสช. ยังเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” กุมอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่มีเสียงโต้แย้งว่า คสช. ไม่ได้เป็นรัฏฐาธิปัตย์อีกต่อไป หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังอ้างคำสั่ง คสช. เพื่อจับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง จนน่าสงสัยว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติของคนทั้งประเทศมีผลบังคับใช้หรือยัง ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐจึงอ้างคำสั่งที่มีเนื้อหาขัดรัฐธรรมนูญในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน เช่น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการพูด และการแสดงความคิดเห็น

องค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยว่ากฎหมาย หรือคำสั่งใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ประชาชนทั่วไป ไม่มีสิทธิร้องต่อศาลโดยตรง จึงต้องขอบารมีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่ง เพื่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แม้รัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ” ตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้

จากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐขณะนี้ เหมือนกับว่ามีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอีกมากมายที่ยังไม่มีผลใช้บังคับ เพราะขัดต่อคำสั่ง คสช. แสดงว่าอำนาจสูงสุดยังอยู่ที่ คสช.จะให้ใช้หรือไม่ใช้มาตราใดก็ได้ โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เช่น การจัดตั้งพรรคการเมือง ประธาน กรธ.บอกว่าจะต้องขออนุญาตจาก คสช.

คนทั่วไปที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ โดยอ้างคำสั่ง คสช. และสงสัยว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ อาจต้องเจอตอเดินหน้าต่อไม่ได้ เพราะฝ่ายรัฐบาลอ้างมาตรา 265 ที่ระบุว่าให้ คสช.อยู่ต่อไป จนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และให้หัวหน้า คสช.มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อไป ประชาชนจึงอาจต้องทำใจ คำสั่ง คสช.ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ?

องค์กรภาคประชาชนยังคงพยายามต่อไป ที่จะให้วินิจฉัยคำสั่ง คสช. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย... 8 มี.ค. 2561 08:32 8 มี.ค. 2561 10:38 ไทยรัฐ