วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับตาความขัดแย้งพุทธ-มุสลิม

ศุกร์วันนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ที่ศรีลังกา ประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาล รัฐบาลศรีลังกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 10 วัน เพื่อควบคุมสถานการณ์จลาจลระหว่างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม

ผู้อ่านท่านครับ ประชาชนคนศรีลังกามี 21.5 ล้านคน ร้อยละ 75 เป็นชาวสิงหลซึ่งทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 12.6 เป็นชาวทมิฬนับถือศาสนาฮินดู ส่วนร้อยละ 9.7 นับถือศาสนาอิสลาม และที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอื่นๆ

ย้อนหลังกลับไปสมัย 20 กว่าปีที่แล้ว ผู้ใหญ่ของรายการเปิดเลนส์ส่องโลก เดินทางไปกลับศรีลังกาเป็นว่าเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปที่เมืองรัตนปุระ ที่มีคนไทยไปลงหลักปักฐานซื้อพลอยดิบนำมาเผาและเจียระไนในประเทศไทย

สมัยนั้น ความขัดแย้งรุนแรงเป็นเรื่องของชาวพุทธกับฮินดู พวกพยัคฆ์ทมิฬอีแลมต้องการแยกดินแดนเพื่อสร้างประเทศใหม่ มีการตั้งกองกำลังชาร์ล แอนโทนี่ ซึ่งมีนายพลบัลรัชเป็นผู้นำ กองกำลังชาร์ล แอนโทนี่ นี่แหละครับ ที่เคยใช้ SAM7 ยิงใส่เครื่องบินรัฐบาลร่วงมาแล้วหลายลำ นอกจากนั้น ยังมีกองกำลังเสือทะเล ที่มีนายพลสุไสผู้เก่งในเรื่องการใช้เรือระเบิดฆ่าตัวตาย ทำให้ทหารเรือศรีลังกาได้รับความเสียหายอย่างมาก กลยุทธ์ของนายพลสุไสดังมากถึงขนาดถูกนำไปสอนในโรงเรียนการทหารทั่วโลก

ยังมีกองกำลังเสืออากาศ กองกำลังมาลาตีและโสติยา ซึ่งเป็น กองกำลังที่รวบรวมทหารหญิง มีนางทุรคาและนางวิธุสาเป็นผู้นำในการฝึก รบได้ไม่แพ้ทหารชาย 1 ใน 3 ของกองทัพแบ่งแยกทมิฬอีแลมเป็นผู้หญิง ยังมีกองกำลังทหารเด็ก กองกำลังเสือดำ และกองกำลังอีกมากมาย นำหายนะมาสู่ศรีลังกา ซึ่งเดิมเคยเป็นดินแดนรุ่งเรืองแห่งหนึ่งของโลก

หลังจากที่รัฐบาลศรีลังกาสามารถฆ่านายเวฬุภิลไล ประภาการัน ผู้นำสูงสุดของขบวนการนี้ได้สำเร็จ ทุกอย่างก็สงบจบลง

ก่อนหน้าที่จะมีปัญหากับพวกทมิฬ ชาวสิงหลคนพุทธทุกข์ทรมานจากพวกคริสต์โปรตุเกสและอังกฤษอยู่มานานหลายร้อยปี มีการบังคับประชาชนคนสิงหลให้ไปเข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ผู้อ่านท่านที่เคยอยู่ศรีลังกาคงจะคุ้นตากับศาลาหน้าถนนเข้าหมู่บ้านแต่ละแห่งนะครับ ถ้าหมู่บ้านนั้น หรือซอยนั้นมีชาวคริสต์อยู่มากกว่าชาวพุทธ ปากซอยจะมีศาลาใหญ่ที่ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่มารี แต่ถ้าหมู่บ้านนั้น หรือซอยนั้นมีชาวพุทธอยู่มากกว่า ก็จะมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ซอยใดไม่มีศาลา ไม่มีรูปปั้น ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า มีชาวมุสลิมสร้างบ้านเรือนอยู่แถบนั้นเยอะ มุสลิมส่วนใหญ่ในศรีลังกามักทำธุรกิจการค้าและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี

การปะทะกันของชาวพุทธและมุสลิมในศรีลังกาปรากฏแรงขึ้นอย่างมากในห้วงช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในเมียนมาถูกนำไปขยายผลในศรีลังกา ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประชาชนคน 2 ศาสนา แต่ก่อนง่อนชะไรในอดีตไม่เคยมีปัญหาระหว่างผู้คนของ 2 ศาสนานี้เลยครับ

ทว่า เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ เรื่องเล็กที่สุดก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ มีกลุ่มชาวพุทธหัวรุนแรงกล่าวหาว่ามุสลิมในศรีลังกาบังคับและจูงใจประชาชนคนพุทธให้เข้ารับอิสลาม กล่าวหาว่ามุสลิมไปทำลายศาสนสถานในศาสนาพุทธ นอกจากนั้น ก็ยังมีการต่อต้านผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาจากเมียนมาในศรีลังกาอีกด้วย

ผู้อ่านท่านกรุณาอย่าละเลยเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในศรีลังกาและเมียนมานะครับ ความรู้สึกพิทักษ์รักษ์ศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันที และทรงพลานุภาพที่สุด ดีที่สุดก็คือ การป้องกันไว้ก่อน ด้วยการมีกลุ่มคนที่เป็นสะพานเชื่อมให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างทุกศาสนา

ประเทศไทยของเราจำเป็นที่จะต้องสร้างกลุ่มคนที่เข้าใจทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ซิกข์และศาสนาอื่นๆ เพื่อให้ประเทศของเราเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เราต้องเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างอันดับ 1 ของโลกที่มีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com 

ศรีลังกา ประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาล รัฐบาลศรีลังกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 10 วัน เพื่อควบคุมสถานการณ์จลาจลระหว่างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม... 8 มี.ค. 2561 08:18 8 มี.ค. 2561 10:22 ไทยรัฐ