วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอรัฐเปิดทางอาจารย์ทำสตาร์ตอัพ

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ตามที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประกาศพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สรุปปัญหาต่างๆ ซึ่งพร้อมที่จะปลดล็อกปัญหางานวิจัยให้นั้น ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ทปอ.กำลังประสานเพื่อเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า พร้อมกับตัวแทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยจะนำเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่เป็นอุปสรรคของมหาวิทยาลัย 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ขอสนับสนุนงบประมาณวิจัย ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะได้รับงบฯวิจัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย ไทยก็ยังให้งบฯมหาวิทยาลัยน้อยอยู่ 2.องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งขณะนี้มีหลายองค์กร แต่ปัญหาคือแต่ละหน่วยงานมีความเป็นอิสระ จึงอยากให้ทำงานบูรณการร่วมกันไม่ควรแยกกันทำงาน เพราะสุดท้ายจะพบว่างานบางเรื่องซ้ำซ้อนกัน

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อว่า 3.ขอให้แก้ไข กฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะการที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดสตาร์ตอัพ แต่พบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยของไทยไม่สามารถทำสตาร์ตอัพได้ เพราะติดขัดเรื่องระเบียบราชการที่ไม่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยประกอบธุรกิจสตาร์ตอัพทำให้สูญเสียโอกาส.

ตามที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประกาศพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สรุปปัญหาต่างๆ 8 มี.ค. 2561 05:01 8 มี.ค. 2561 05:01 ไทยรัฐ