วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ยันปี 61 แจกตำราเรียนครบ 100%

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายเรียนฟรี ซึ่งถูกตัดงบประมาณจนผู้ปกครองห่วงใยว่าอาจไม่ได้รับหนังสือครบ 100% ว่า แม้ สพฐ.จะได้รับจัดสรรงบฯจากสำนักงบประมาณ 2,219 ล้านบาท แต่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มี นโยบายชัดเจนว่าจะแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนครบ 100% โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อของบเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดในภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว ส่วนที่เกรงว่าอาจจะจัดซื้อหนังสือเรียนไม่ทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียนนั้น สพฐ.มีงบฯกลุ่มเรียนฟรี อาทิ งบพัฒนาผู้เรียนนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนก่อนได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ สพฐ.เคยออกแนวปฏิบัติการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2560 นั้น เนื่องจากขณะนี้มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตรต่างๆ เข้ามายัง สพฐ.เป็นจำนวนมาก ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั้งกลุ่มสาระวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ตนจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ นพ.ธีระเกียรติ และเห็นควรให้มีการยกเลิกใช้แนวปฏิบัตินี้ทันที เพราะหากให้แต่ละสถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว อาจทำให้เด็กได้รับความรู้ไม่ทันกับเนื้อหาสาระที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเร่งแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 มี.ค. 2561 04:57 8 มี.ค. 2561 04:57 ไทยรัฐ