วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประโยชน์ของแอโรบิกกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

REUTERS/Rodrigo Garrido

มีผลการประเมินของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอนเนกติกัต ในสหรัฐอเมริกาหลังจากตรวจสอบ 19 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการรับรู้ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์จำนวน 1,145 ราย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2545–2558 โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึง 71% และมีอายุเฉลี่ย 77 ปี

กลุ่มดังกล่าวถูกเข้าโปรแกรมการออกกำลังกายแอโรบิก ได้แก่ เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เสริมสร้างการทำงานของหัวใจและปอด โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้าร่วมการวิจัยจะออกกำลังกาย 3 วันครึ่งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาราว 30-60 นาที จากนั้นนักวิจัยได้ใช้วิธีประเมินแบบ Mini-Mental State Examination (MMSE) เป็นการประเมินความจำเบื้องต้นของผู้ป่วยโดยใช้การตรวจสุขภาวะทางจิตแบบย่อ พร้อมกับเครื่องมือตรวจสอบอื่นๆ ผลการวิจัยเผยว่าการออกกำลังกาย โดยเฉพาะที่หัวใจและหลอดเลือดได้ผลดีอย่างมาก อาจช่วยชะลอภาวะการรับรู้ที่ลดลงของสมองในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้

นักวิจัยเผยว่า การออกกำลังกายสามารถเปลี่ยนสารเคมีในสมอง เช่น สารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความเครียด รวมทั้งสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้อารมณ์ดีขึ้น มีความยืดหยุ่นต่อความเครียด และช่วยปรับปรุงการทำงานของสมอง เช่น มีความเร็วในการประมวลผลความจำ ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวอาจชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการออกกำลังกายประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการรักษาสุขภาพทางปัญญา เช่น ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์.

มีผลการประเมินของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอนเนกติกัต ในสหรัฐอเมริกาหลังจากตรวจสอบ 19 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการรับรู้ของผู้ป่วย 7 มี.ค. 2561 17:40 7 มี.ค. 2561 17:40 ไทยรัฐ