วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำหนดเขตอนุรักษ์ทางทะเลใหม่ในเซเชลส์

ถ้าให้นึกถึงเกาะสวรรค์บนโลกนี้หลายคนอาจนึกถึงสาธารณรัฐเซเชลส์ ประเทศที่เป็นกลุ่มเกาะนับร้อยแห่งในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายฝั่งทวีปแอฟริกาทางตะวันออก 1,500 กิโลเมตร และมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือ หมู่เกาะมาดากัสการ์ หมู่เกาะมอริเชียส เกาะมัลดีฟส์ เกาะเหล่านี้ล้วนเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของนักท่องเที่ยว แต่ตอนนี้รัฐบาลเซเชลส์ได้ประกาศให้พื้นที่ราว 210,000 ตารางกิโลเมตร รอบหมู่เกาะเซเชลส์เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อปกป้องทั้งทะเลและเศรษฐกิจของหมู่เกาะ ซึ่งพึ่งพาอาศัยการทำประมงและการท่องเที่ยว

รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเซเชลส์เผยว่า มหาสมุทรใหญ่เป็นหัวใจสำคัญและจะนำพาโอกาสในการพัฒนาประเทศเพื่อคนรุ่นต่อๆไป แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีความรับผิดชอบ ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวิธีการจัดการ รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดประโยชน์ แนวทางเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงทางการเงินเมื่อปี พ.ศ.2559 ที่มีคนกลางคือกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดัน ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้รัฐบาลเซเชลส์ได้เปลี่ยนหนี้ภาครัฐราว 672 ล้านบาทเพื่อใช้ปกป้องผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน และการเพิ่มขึ้นของกรดในทะเล โดยข้อตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมประมาณ 15% ของเขตเศรษฐกิจพิเศษของเซเชลส์ ร่วมด้วยทุนจากมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมที่มีหนุ่มลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ นักแสดงฮอลลีวูดให้การสนับสนุน

ดิคาปริโอเผยว่าความพยายามนี้จะช่วยให้ชาวเซเชลส์และสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำแห่งนี้หรือเดินทางอพยพผ่านมา ได้รับการปกป้องจากมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเป็นแม่แบบที่สำคัญของโครงการอนุรักษ์ทะเลในอนาคต.

ถ้าให้นึกถึงเกาะสวรรค์บนโลกนี้หลายคนอาจนึกถึงสาธารณรัฐเซเชลส์ ประเทศที่เป็นกลุ่มเกาะนับร้อยแห่งในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายฝั่งทวีปแอฟริกาทางตะวันออก 1,500 กิโลเมตร 7 มี.ค. 2561 16:28 7 มี.ค. 2561 16:28 ไทยรัฐ