วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องค์ภา' เสด็จงานอุ่นไอรัก ฉลองพระองค์ชุดไทยสิริโฉม

ตลอดทั้งวันที่ 6 มี.ค. มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพกับดอกไม้สีสันสวยงามนานาชนิด และเรือสุพรรณหงส์จำลอง เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ขณะที่อาคารจำลองแบบย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมกำแพงฝั่งสวนอัมพร มีประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังให้ความสนใจถ่ายภาพร่วมกับภาพวาด 3 มิติ วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ริมกำแพงสวนอัมพร ชมการสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย และโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง อาทิ งานแกะสลักไม้ งานช่างทำหัวโขน การทำพวงมโหตร การร้อยมาลัยดอกรัก มาลัยกล้วยไม้และกระแต การจำหน่ายน้ำปรุง น้ำอบไทย ขนมไทยโบราณหาทานได้ยาก เช่น เกสรลำเจียก ล่าเตียง ขนมจีบตัวนก เป็นต้น

นายมานพ เพ็ญเนตร อายุ 40 ปี ชาวชุมชนจรัสเมือง เขตปทุมวัน กทม. กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาชมงานว่า ในฐานะที่เป็นคนไทย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นผู้ชมงานแต่งชุดไทยที่น้อยนักจะได้เห็น ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ นอกจากจะได้ชื่นชมดอกไม้ที่นำมาตกแต่งพระลานพระราชวังดุสิตอย่างสวยงามแล้ว ที่สำคัญยังได้เห็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเข้าชมงานดังกล่าว ขอให้รีบมาเที่ยวชมงาน

อีกด้านเช้าวันเดียวกัน ที่กองอำนวยการร่วมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ภายใน บช.น. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานประชุมการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังประชุมเสร็จสิ้น พล.ต.ท.ไกรบุญ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุด ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการปรับแผนการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ให้มากที่สุด ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงาน ได้จัดตำรวจ กรมการขนส่งทางบก ขสมก. จิตอาสาเต็มกำลังในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว พร้อมเลือกซื้อสมุดบันทึกแห่งความสุข และสลากการกุศลอุ่นไอรักฯ เยี่ยมร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร้านจำหน่ายบัตรสอยกัลปพฤกษ์ เป็นต้น

ต่อมาเวลา 19.02 น. พลตรีหญิงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในการนี้ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ฉลองพระองค์ลูกไม้สีขาว โจงกระเบนสีแดงสด

เมื่อเสด็จถึงทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จไปฉายพระรูปกับเรือสุพรรณหงส์จำลอง ก่อนทรงพระดำเนินชมการสาธิตทำขนมจากวิทยาลัยในวังหญิง นิทรรศการ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม การประปากรุงเทพ การไฟฟ้า แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์) ทรงตีระฆังที่บูธกรมรถไฟ ทรงส่งไปรษณียบัตร ที่บูธไปรสนีย์กรุงสยาม

จากนั้นเสด็จยังสนามเสือป่า ทรงเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภา) ยามยาก ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และทรงซื้อบัตรสลากการกุศลอุ่นไอรักฯ บัตรการกุศลสอยกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์ทอง ทรงเยี่ยมชมร้านกระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร้านค้าของหน่วยงานต่างๆ ก่อนเสด็จกลับ

ตลอดทั้งวันที่ 6 มี.ค. มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าอย่างต่อเนื่อง... 6 มี.ค. 2561 23:52 6 มี.ค. 2561 23:55 ไทยรัฐ