วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ประทับรพ. รับการตรวจพระกรรณ

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ารับการตรวจพระกรรณ ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค....

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์  เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้ารับการตรวจพระกรรณ (หู) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค. พ.ศ.2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน.

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ารับการตรวจพระกรรณ ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค.... 6 มี.ค. 2561 19:39 6 มี.ค. 2561 19:59 ไทยรัฐ