วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 เป็นการถาวรที่พระราชวังพญาไท

จัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 เป็นการถาวรที่พระราชวังพญาไท

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กรมศิลปากร ร่วมกับ กรมการแพทย์ทหารบก และ มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท นำนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เคยจัดแสดง ณ พระที่นั่งทรงธรรม ในมณฑลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ท้องสนามหลวง พร้อมด้วยนิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต ที่นำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนงานศิลปกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งประกอบพระราชพิธีโดยละเอียด มาจัดแสดงเป็นการถาวร ณ พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

และเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ณ พระราชวังพญาไท อย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการนี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ “นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งทรงธรรม และ “นิทรรศการพระเมรุมาศพิมานนฤมิต” ซึ่งนำเสนอรายละเอียดและขั้นตอนงานศิลปกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งประกอบพระราชพิธีโดยละเอียด ที่ได้เปิดให้ประชาชนจากทั่วประเทศเข้าชม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-31 ธ.ค.2560 ซึ่งมีผู้เข้าชมราว 4 ล้านคน แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากพลาดโอกาสในการเข้าชมนิทรรศการสำคัญนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทางกรมศิลปากรมอบบอร์ดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ทั้งชุด จำนวน 54 บอร์ด รวมทั้งสิ่งของจัดแสดงและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเคยจัดแสดง ณ พระที่นั่งทรงธรรมให้กับกรมแพทย์ทหารบกและมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท นำมาจัดแสดง ณ บริเวณโถงพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 ประกอบกับนิทรรศการนี้ยังมีพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานกำเนิดเป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย และเคยเสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตามพระราชภารกิจต่างๆ ด้วย นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวง รัชกาลที่ 9

ด้าน พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ได้วางแผนจัดวางนิทรรศการเป็น 2 โถง ภายในพระที่นั่งพิมานจักรี ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่ง ณ พระราชวังพญาไทแห่งนี้ โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะจัดแสดงทั้งสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 โซน คือ โซนที่ 1 เมื่อเสด็จอวตาร แสดงพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ณ วังสระปทุม โซนที่ 2 รัชกาลที่ร่มเย็น นำเสนอพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ โซนที่ 3 เพ็ญพระราชธรรม กล่าวถึงธรรมทั้ง 10 ประการ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงธำรงควบคู่กับการทรงงาน โซนที่ 4 นำพระราชไมตรี กล่าวถึงการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ และรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณระดับโลก โซนที่ 5 พระจักรีนิวัติฟ้า วีดิทัศน์ถ่ายทอดความรู้สึกของประชาชนต่อการเสด็จสวรรคาลัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 โอกาสนี้ มูลนิธิฯและชมรมคนรักวัง พระราชวังพญาไท ได้จัดวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลและนำชมนิทรรศการและพระราชวัง อีกด้วย โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะและทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนวันเข้าชม.