วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แบงก์ขายกระหน่ำ ประกันชีวิตผ่านธนาคารโต 9%

แบงก์ขายกระหน่ำ ประกันชีวิตผ่านธนาคารโต 9%

  • Share:

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า คาดว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง 4-6% โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากเศรษฐกิจของประเทศที่จะขยายตัวดีขึ้น 3.6-4.6% จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวและแรงขับเคลื่อนภายในประเทศจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการบริโภคของภาคเอกชน ส่งผลให้มีการกระจายรายได้ ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยกรมสรรพากรได้ให้สิทธิผู้เอาประกันสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวน 15,000 บาท ซึ่งเมื่อนำมารวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดที่ 100,000 บาท นับว่าเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

โดยธุรกิจประกันชีวิตในปี 2560 ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 601,724.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 5.89% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเบี้ยประกันชีวิตปีต่อไป 433,900.13 ล้านบาท และมีอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต 84% คิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อจีดีพี 3.89% และคิดเป็นเบี้ยประกันรับโดยตรงต่อประชากรกว่า 9,000 บาทต่อคน เติบโตขึ้น 5.48% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนั้น ตัวแทนประกันชีวิตยังคงเป็นช่องทางหลักและช่องทางสำคัญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดย ณ สิ้นปี 2560 มีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้มากเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 49.20% ด้วยเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 296,046.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 3.08% อันดับ 2 ช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคาร หรือแบงก์อินชัวร์รันส์ สัดส่วนการจำหน่าย 44.90% มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 270,183.40 ล้านบาท เติบโต 9.17% อันดับ 3 ช่องทางการจำหน่ายผ่านการตลาดแบบตรง มีสัดส่วน 2.45% เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 14,752.34 ล้านบาท เติบโตลดลง 0.78% และช่องทางการจำหน่ายอื่นๆอีก 3.45% มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 20,743.37 ล้านบาท เติบโต 11.03%.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้