วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรุงเก่า ระดมผลผลิตคุณภาพ จัดยิ่งใหญ่งานสินค้าเกษตรปลอดภัย

กรุงเก่า ระดมผลผลิตคุณภาพ จัดยิ่งใหญ่งานสินค้าเกษตรปลอดภัย

  • Share:

เมืองกรุงเก่า จัดยิ่งใหญ่ “มหกรรมสินค้าเกษตร” 16-18 ก.พ. ระดมสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค พร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้บริโภค การสาธิตฝึกอาชีพ...

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในระหว่างวันที่ 16–18 ก.พ. บริเวณลานโปรโมชั่น หน้าศูนย์อาหาร ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณภาพสินค้าการเกษตรของจังหวัดที่ได้การรับรองมาตรฐานและมีความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคเล็งเห็นความสำคัญของการเลือกซื้อผลผลิตที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการนำผลผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

ทั้งนี้จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรม เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผลการเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะข้าว พืชผัก และไม้ผล แต่ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงใช้ปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณผลผลิตอย่างผิดวิธี ทำให้เกิดสารเคมีตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัย โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการยกระดับการผลิตและการเพาะปลูกของเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้ความสำคัญกับการแปรรูปผลผลิต ให้เป็นผลิตภัณฑ์และอาหารที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

สำหรับการจัดงานดังกล่าว นอกจากการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สมาชิกโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และวิสาหกิจชุมชน ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมพบปะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค กิจกรรมการสาธิตการฝึกอาชีพ เช่น การเพาะถั่วงอกอนามัย การขยายพันธุ์พืชโดยติดตาต่อกิ่ง ทำปาท่องโก๋สูตรเด็ด ฝอยทองสูตรท้าวกีบทอง รวมทั้งบันเทิงจากกลุ่มศิลปินเงาเสียงนักร้องดัง พร้อมด้วยกิจกรรมสาระบันเทิงอื่นๆ บนเวทีอีกมากมาย และกิจกรรมสินค้านาทีทอง ซึ่งจะมีการนำสินค้ามาลด แลก แจก แถม ให้กับประชาชนที่มาเข้าชมงานเป็นประจำทุกวัน และยังถือเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้