วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มน้ำดื่มงดใช้แคปซิลหุ้มขวด

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 11 หน่วยงาน ร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซิล

นายวิจารย์กล่าวว่า ปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น แต่เราต้องงดใช้พลาสติกบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น แก้วกาแฟ เราสามารถนำขวดส่วนตัวไปใช้ได้ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกลง โดยประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกเพื่อบรรจุน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี มีสัดส่วนการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้าดื่มหรือแคปซิลร้อยละ 60 หรือ 2,600 ล้านขวดต่อปี ทำให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตันต่อปี.

ปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น แต่เราต้องงดใช้พลาสติกบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น แก้วกาแฟ 14 ก.พ. 2561 23:58 14 ก.พ. 2561 23:58 ไทยรัฐ