วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาวิศวกรแจงถ่ายโอนเทคโนโลยีไฮสปีดไทย-จีนคืบ

สภาวิศวกรแจงถ่ายโอนเทคโนโลยีไฮสปีดไทย-จีนคืบ

  • Share:

อมร พิมานมาศ

ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า สภาวิศวกรได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีนั้น ได้มีการร่วมกันเจรจากับจีน จนเกิดความคืบหน้าการถ่ายโอนเทคโนโลยี ใน 4 ด้าน คือ

1. หลักสูตรฝึกอบรมวิศวกรไทยด้านเทคโนโลยีการออกแบบรถไฟความเร็วสูง 2.การจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารการเดินรถ 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และ 4. การส่งเสริมขีดความสามารถการทดสอบ การก่อสร้าง การติดตั้ง การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงโครงการรถไฟความเร็วสูง

สำหรับในขั้นตอนต่อไป ทางจีนจะจัดทำแผนการอบรมระยะเวลาที่ใช้ และงบประมาณในแต่ละหลักสูตร ส่งให้ทางไทยพิจารณาภายในวันที่ 15 มี.ค. ซึ่งไทยจะต้องคัดเลือกวิศวกรไทยเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว คาดว่าการอบรมวิศวกรไทยน่าจะเริ่มได้ภายในกลางปี 2561.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้