วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
50 เขตไม่พอสภา กทม.เสนอเพิ่มเขต

50 เขตไม่พอสภา กทม.เสนอเพิ่มเขต

  • Share:

ผ่า 7 เขตชานเมืองให้เล็กลง-บางแค, ลาดกระบัง, บางเขน, บางขุนเทียนฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม.เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2561 นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภา กทม.ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญฯได้รายงานที่ประชุมถึงผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพฯ ระดับสำนักงานเขต ให้จัดบริการประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากกรุงเทพฯมีการเปลี่ยนแปลงและมีการขยายตัวของเมืองและประชากรมากขึ้น ขณะที่การบริหารจัดการแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 50 เขต มีมาตั้งแต่ปี 2540 ผ่านมา 20 ปีแล้ว ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

นายไพฑูรย์กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้ศึกษาและพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานเขตที่ควรแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับบริการมี 7 เขต ดังนี้ 1.เขตบางแค เนื่องจากกำลังเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมมากขึ้น 2.เขตลาดกระบัง เพราะพื้นที่กำลังขยายตัว และติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ 3.เขตสายไหม เป็นเขตที่มีพื้นที่มาก ประชากรมาก มีปัญหาชุมชนแออัด การคมนาคม การบุกรุกที่สาธารณะ แรงงานต่างด้าว 4.เขตคลองสามวา เป็นพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมาก พื้นที่กว้าง และอยู่ระหว่างการขยายตัวของเมือง 5. เขตบางขุนเทียน เพราะพื้นที่มีแหล่งอุตสาหกรรมทางทะเล เกษตร การประมง และจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน 6.เขตบางเขน มีพื้นที่และประชากรจำนวนมาก แต่การบริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะแขวงท่าแร้ง และ 7.เขตหนองจอก มีพื้นที่และจำนวนประชากรมาก มีโรงเรียนสังกัด กทม.ถึง 37 แห่ง การขยายตัวของชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยหนาแน่นขึ้น และเป็นพื้นที่อนุรักษ์เกษตรกรรมที่ยังเหลืออยู่ในกรุงเทพฯจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องดังกล่าวที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบกับผลการศึกษานี้ และส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายบริหาร กทม.นำไปพิจารณาอีกครั้ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้