วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พร้อมลุย! กอ.รมน. สั่งทุกหน่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 'ไทยนิยม ยั่งยืน'

พร้อมลุย! กอ.รมน. สั่งทุกหน่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 'ไทยนิยม ยั่งยืน'

  • Share:

โฆษก กอ.รมน. เผย เลขาฯ กอ.รมน. สั่งทุกหน่วยสนองนโยบายรัฐบาล คสช. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนปลอดยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทย...

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีการประชุม หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2561 โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มบุคคลได้ลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน, อุทยานแห่งชาติปางสีดา, อุทยานแห่งชาติตาพระยา และพื้นที่ป่าที่มีไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบ จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้และผู้ลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ทังนี้ เลขาฯ กอ.รมน. ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และเน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามนโยบายของ รอง ผอ.รมน. ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้เครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมาย และการรณรงค์ให้ประชาชนรอบๆ พื้นที่ป่า ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้อง รักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และจากผลการจับกุมได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการยึดไอซ์ในภาคใต้ มีสิ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มค้ายาเสพติดได้ก้าวเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศและมีแนวโน้มที่จะขยายตัว โดยมีเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดมากขึ้น

"เลขาฯ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ด้วยการเฝ้าตรวจไม่ให้มียาเสพติดในชุมชน พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง มวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและความร่วมมือในการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนปลอดยาเสพติดในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด"

โฆษก กอ.รมน. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล เลขาธิการ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และนำนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลดังกล่าวนี้ให้ มวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบพร้อมกับนำไปขยายผล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก ความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ที่จะนำไปสู่การสร้างพลังทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาอาชีพการพัฒนารายได้ของครัวเรือนต่อไป

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้บูรณาการการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด และเพื่อสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง ด้วยความรักความสามัคคีร่วมกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้