วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้พิทักษ์ป่า (2)

โดย ซี.12

(แฟ้มภาพ)

หน่วยงานระดับสำนักของกรมอุทยานฯที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยการในการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างในการป้องกันรักษาป่าและสัตว์ป่า เป็นหน่วยงานที่เรียกว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือ สบอ.โดยมีอยู่ 16 สำนัก และ 5 สำนักสาขา

ได้แจ้งให้ทราบถึงหัวหน้าหน่วยงานนี้ที่เรียกว่า ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่เป็นข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว ตั้งแต่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1–10 รวมทั้งสาขา

มาว่ากันต่อถึง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11–16 และ สาขา ซึ่งเป็นโครงข่ายดูแลรักษาป่าทางภาคเหนือ ดังนี้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) มี นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) มี นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ เป็นผู้อำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) มี นายโกศล สถิตวิบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ และมีสาขาที่ลำปาง เรียกว่า ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง มี นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มี นายกมลไชย คชชา เป็นผู้อำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย เป็นผู้อำนวยการ และมีสาขาแม่สะเรียง เรียกว่า ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มี นายชิดชนก สุขมงคล เป็นผู้อำนวยการ

แต่ละสำนักจะมีส่วนงานสำคัญ เช่น ส่วนอำนวยการ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนจัดการต้นน้ำ เป็นต้น

หน่วยงานระดับปฏิบัติการในพื้นที่ทั้งอุทยานต่างๆรวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต่างมีสายการบังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับ สบอ.เหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ 3 สาขาด้วยกัน

วีรกรรมของ นายวิเชียร ชิณวงษ์ ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างอันดีในการเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติหน้าที่

ยังมีอีกหลายกรณี เช่น การลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าซึ่งมีข่าวเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีการปราบปรามจับกุมกันเป็นประจำ

เรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของตำรวจไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจการสอบสวนดำเนินคดีในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรทั้งหลายไปจัดการเสียเอง.

“ซี.12”

ผู้พิทักษ์ป่า

หน่วยงานระดับสำนักของกรมอุทยานฯที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยการในการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างในการป้องกันรักษาป่าและสัตว์ป่า เป็นหน่วยงานที่เรียกว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือ สบอ. 14 ก.พ. 2561 13:17 14 ก.พ. 2561 13:54 ไทยรัฐ


advertisement