วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีฯ เชิญกูรูด้านอาหาร ให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญกูรูด้านอาหารปลอดภัยมาอบรมให้ความรู้สมาชิก พร้อมทั้งจัดเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "อาหารปลอดภัย กายใจปลอดโรค" โดยมี นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานจัดงาน ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา

ทั้งนี้ สภาสตรีฯ ได้เชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ นางวิชาญา ตั้งสง่า นางศรีชนก วัฒนศิริ และ นางเอื้อจิต ชูศรี มาให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้น Zumba Gold ร่วมกัน โดยเชื่อว่าการเต้นดังกล่าวจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต้นจำนวนมาก

ดร.วันดี กล่าววว่า วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ สร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพจิตที่ดี อยู่อย่างเป็นสุข สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และความเป็นอยู่ในการดำรงชีพ โดยกิจกรรมลักษณะนี้จะจัดอย่างต่อเนื่อง

สภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญกูรูด้านอาหารปลอดภัยมาอบรมให้ความรู้สมาชิก พร้อมทั้งจัดเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ 14 ก.พ. 2561 13:06 14 ก.พ. 2561 14:08 ไทยรัฐ