วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รู้ไหม...ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้?

รู้ไหม...ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้?

โดย Advertorial
15 ก.พ. 2561 06:01 น.
  • Share:

ชีวิตดี๊ดีกับประกันสังคม ตอน สิทธิขอเปลี่ยนโรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนได้เลือกโรงพยาบาลใหม่ที่สะดวกกับตนเองมากขึ้น เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียงผู้ประกันตนยื่นแบบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เลือกโรงพยาบาลใหม่ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเลือกโรงพยาบาล พร้อมตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ www.sso.go.th สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนประกันสังคม 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)