วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รักบริสุทธิ์

โดย สหบาท

ต้อนรับวันแห่งความรักกับค่านิยมเสื่อมของหนุ่มสาว

ส่งให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นำไปสู่การ ทำแท้ง และภัยอาชญากรรม

พ.ต.อ.วินัย ทับทอง รอง ผบก.กองแผนงานอาชญากรรม ปฏิบัติราชการแทน ผบก.กองแผนงานอาชญากรรม จึงทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน “รักบริสุทธิ์ หยุดอาชญากรรม” (Pure Love Stop Crime)

นำเสนอ พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ รอง ผบช.สยศ.ตร.ปฏิบัติราชการแทน ผบช.สยศ. เห็นชอบในหลักการส่งให้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.อนุมัติโครงการ

เพราะเล็งเห็นว่า เยาวชนไทยกำลังเผชิญวิกฤติเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่างๆ มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่ขาดความเข้าใจ ไม่มีเวลาใกล้ชิดในการเลี้ยงดู ขาดทักษะและแนวทางในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน

เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมในห้วง วันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก 14 ก.พ. จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน “คุณค่าของความรัก”

รักสถาบันครอบครัว และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เหมาะสมอย่างปลอดภัย

ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและสังคม ไม่ก่ออาชญากรรมอันจะเป็นปัญหาสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมายจะเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้ระบบโซเชียล เน็ตเวิร์ก เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางการ “ไลฟ์สด” ตามเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และโปรแกรมไลน์ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผ่านช่องทางโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ชอบติดตามดารา ศิลปิน นักร้อง

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตำรวจเชื่อว่าเด็กและเยาวชนรู้จักความรับผิดชอบ ไม่มีพฤติกรรมก่ออาชญากรรม ไม่สร้างภาระให้กับสังคม สามารถลดจำนวนคดีที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นเหยื่อและเป็นผู้ก่อเหตุให้มีปริมาณน้อยที่สุด

เป็นรักที่บริสุทธิ์ หยุดอาชญากรรมในวันวาเลนไทน์.

สหบาท

ต้อนรับวันแห่งความรักกับค่านิยมเสื่อมของหนุ่มสาว ส่งให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นำไปสู่การ ทำแท้ง และภัยอาชญากรรม 13 ก.พ. 2561 12:50 13 ก.พ. 2561 14:02 ไทยรัฐ