วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทำไม กฟผ.ต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชน

ทำไม กฟผ.ต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชน

  • Share:

ก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามมากมายถึง การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะ นโยบายพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ส่งเสริมการผลิตประเภทใดบ้างและทำไมจึงต้องมีการรับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเอกชนด้วย กฟผ.ไม่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองจริงหรือ

จากข้อมูลเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดเอาไว้ ในปี 2532 ให้มีการส่งเสริมเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจาก จะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงานไฟฟ้า ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริโภคมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยัง ลดภาระการลงทุนของรัฐและลดภาระหนี้สินของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกรณีของ โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ SPP ซึ่งใช้ระบบพลังงานความร้อนร่วม เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการและคุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้น สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการด้านพลังงานของประเทศและช่วยพัฒนาตลาดทุน

ต่อมาในปี 2535 รัฐบาลมีนโยบายลดภาระการลงทุนภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยมีมติ ครม.เห็นชอบเรื่องแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตของ กฟผ.กำหนดขั้นตอนและแนวทางให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นในกิจการไฟฟ้าประเทศไทย ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้ารูปแบบของ IPP และจะต้องขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และให้ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ซึ่งใช้พลังงานนอกรูปแบบ เป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วย

ในปี 2537 กฟผ. ได้ประกาศรับซื้อไฟจากเอกชนรายใหญ่เป็นครั้งแรก ซึ่งปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้มติเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มาจนถึงปัจจุบัน

ขณะนั้น กฟผ. เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าที่ 11,044.56 เมกะวัตต์ ในปี 2535 มีการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน ในปี 2538 จำนวน 1,244.70 กฟผ.ผลิตได้ที่ 13,427.15 เมกะวัตต์ จากนั้นก็มีการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนทั้งรายใหญ่และรายเล็ก จนกระทั่งในปี 2560 กฟผ. มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 16,071.13 เมกะวัตต์ รับซื้อจากเอกชน ที่ร้อยละ 37.87 ของกำลังการผลิตทั้งหมด จากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ 14,948.50 จากรายย่อยที่ 7,536.02 เมกะวัตต์ รวมเป็นปริมาณไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 42,433.25 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ของประเทศวัดได้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2560 เวลา 18.37 น. เท่ากับ 26,553.70 เมกะวัตต์ เทียบกับเมื่อวันที่ 11 พ.ค.2559 เวลา 22.28 น.มีค่าเท่ากับ 29,618.80 เมกะวัตต์ เฉลี่ยความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นเมกะวัตต์ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ กฟผ.ต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้