วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อควาเรียมสงขลาเสร็จช้า เหตุผู้รับเหมาไม่ทำตามสัญญา คาดใช้ได้ปี 62

อควาเรียมสงขลาเสร็จช้า เหตุผู้รับเหมาไม่ทำตามสัญญา คาดใช้ได้ปี 62

  • Share:

ผอ.ว.ประมงติณสูลานนท์ แจงเหตุ อควาเรียมก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนด เพราะมีการแก้แบบจากส่วนกลาง และผู้รับเหมาไม่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ทำให้สร้างได้ทีละส่วน คาดปี 2562 จะเสร็จเปิดใช้ได้...

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 โครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียม ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2551 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2553 ในวงเงินประมาณ 800 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้ปี 2561 หรือเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว การดำเนินการโครงการกลับยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีรายงานใช้งบประมาณไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,400 ล้านบาท เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 โครงการก่อสร้างแบ่งเป็น 5 ระยะ กลับถูกทิ้งร้างมานาน กลายเป็นซากก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลาอย่างมาก ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการให้เป็น แลนด์มาร์ก และเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของ จ.สงขลา

และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นพ.ธีระเกียรติ ได้ลงพื้นที่ในการประชุม ครม.สัญจร ตรวจเยี่ยมเพื่อแก้ปัญหาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา พบว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอของบประมาณ ประจำปี 2561 จำนวนกว่า 286 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติม พร้อมทั้งหารือเพื่อหาผู้เข้ามารับหน้าที่ใน การบริหารจัดการอควาเรียมดังกล่าว เนื่องจากทราบว่าในการประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้จะมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผอ.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าวว่า ตนเองเพิ่งย้ายเข้ามาได้ 2 ปี แต่ก็พอรู้ข้อมูลการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา จากการตรวจสอบของรัฐมนตรี นพ.ธีระเกียรติ ได้ลงพื้นที่ในการประชุม ครม.สัญจรที่ผ่านมา ได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว โดยสรุปสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้า มาจากการแก้แบบเปลี่ยนแบบจากส่วนกลาง เป็นอำนาจของส่วนกลางทั้งหมด เช่น การเบิกจ่ายและงบประมาณ ส่วนทางวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เป็นเพียงเจ้าของสถานที่ คอยอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมการตรวจรับงานเท่านั้น

ผอ.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าวด้วยว่า ประเด็น สำคัญบริษัทผู้รับเหมาไม่ดำเนินการก่อสร้าง ตามที่มีการเซ็นสัญญาและจ่ายเงินมัดจำไปแล้ว จำนวน 125 ล้านบาท สามารถก่อสร้างได้ทีละช่วงไป ส่วนข้างในอาคารก็เหลือแค่ตกแต่ง และหาพันธ์ุปลาและเหลือเบิกเงินงวดสุดท้าย คาดว่าปี 2562 จะเปิดบริการให้ประชาชนได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้