วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สพฐ.เปิดสอนอนุบาลมีเด็กเรียนคนเดียว 2 พันโรง

สพฐ.เปิดสอนอนุบาลมีเด็กเรียนคนเดียว 2 พันโรง

  • Share:

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการตรวจราชการของ ศธ. ที่ขณะนี้ระบบการตรวจราชการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการรายงานข้อมูลที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของ ศธ. การลงทุนกับโรงเรียนต้นทุนเท่าไหร่ และพื้นที่ไหนมีคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) สูงหรือต่ำ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตนต้องการมากที่สุดคือเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น หากพบปัญหาอยากให้นำข้อมูลการตรวจราชการ ศธ.มาเสนอหาทางแก้ไขปัญหาทันที

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า รายงานผลการตรวจราชการครั้งนี้ พบในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 โดยมีนักเรียนเพียงคนเดียวของห้อง ประมาณ 2,000 โรง ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตรงข้ามกับนโยบายที่ตนได้ให้หลักการไว้ว่า การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลของ สพฐ.ต้องทำในโรงเรียนที่มีความพร้อม ส่วนที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการปัญหาที่พบถือว่าเป็นประโยชน์ของการตรวจราชการ เพราะหากให้ สพฐ.ไปดำเนินการตรวจสอบก็คงไม่ได้รายงานปัญหานี้ให้ตนทราบ ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาที่พบได้รับการแก้ไขทันท่วงที ให้ผู้ตรวจ ศธ.นำปัญหารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาคทันที จะได้แก้ปัญหาแต่ละพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้