วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เด็กไทยต้องเป็นคนดี

เด็กไทยต้องเป็นคนดี

  • Share:


วันนี้ (13 ม.ค.) วันเด็กแห่งชาติปีที่ 63 นับตั้งแต่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้มีวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 เป็นต้นมา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หน.คสช. มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

เพื่อกระตุ้นเด็กไทยให้รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล เร่งพัฒนาตัวเองให้เท่าทันเทคโนโลยีที่พัฒนาล้ำหน้าอย่างรวดเร็ว

ถือว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้มีความสดใหม่ ทันสมัย แถมสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พอดิบพอดี

“แม่ลูกจันทร์” ยอมรับว่า “อินเตอร์เน็ต” มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทยทุกคน

เพราะเป็นศูนย์รวมสรรพวิชาความรู้และข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไว้ด้วยกัน

ถ้าบ่มเพาะเด็กไทยรู้จักใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ในทางที่ถูกที่ควรจะเกิดประโยชน์มหาศาลต่อชาติบ้านเมือง

หวังว่าเด็กไทยวันนี้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่วันหน้าจะฉลาดเฉียบแหลมรู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผลตัดสินใจ...

ใครพูดอะไรไม่หลงเชื่อง่ายๆ อย่างที่ผ่านมา

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติเปลี่ยนแปลงไปทุกปีๆ

ช่วงแรกๆก็จำได้ แต่นานๆ ไปก็ลืม

ไม่แตกต่างจาก “ค่านิยม 12 ประการ” ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศให้เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของพลเมืองดี เมื่อ 3 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา

วันนี้ไม่มีใครเอ่ยถึง “ค่านิยม 12 ประการ” กันบ้างเลย

โธ่เอ๋ย...ช่างลืมง่ายจริงๆนะคนไทย

“แม่ลูกจันทร์” ขอใช้โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ล้วงลิ้นชักความจำ นำ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ของ “นายกฯ บิ๊กตู่” มาฉายซ้ำอีกครั้ง ดังนี้คือ...

1, คนไทยต้องมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2, ต้องซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3, ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4, ต้องใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5, ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6, ต้องมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่แบ่งปัน

7, ต้องเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้อง

8, ต้องมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9, ต้องมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

10, ต้องรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น

11, ต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา

12, ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วน รวม และของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่านี่คือ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ที่ พล.อ. ประยุทธ์ ประกาศให้ยึดถือเป็นคุณสมบัติของพลเมืองดี

ขอเชิญทุกท่านตรวจสอบตัวเองว่าได้ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ข้อครบถ้วนหรือยัง??

ท่านผู้ใดปฏิบัติได้ครบทั้ง 12 ข้อ ท่านคือพลเมืองดีตามมาตรฐาน คสช.

ใครทำได้ไม่ครบ 12 ข้อ ขอให้พยายามต่อไปและต่อไป.

"แม่ลูกจันทร์"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้