วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin


Preferable หมายถึง ชอบมากกว่า ผมถามว่า ที่เมืองนี้ ผู้คนนิยมโรงเรียนของศาสนากันมากไหม? จอห์นตอบว่า...✕...Other types of school are more preferable. โรงเรียนประเภทอื่น (ที่ไม่ใช่โรงเรียนสังกัดโบสถ์) ได้รับความนิยมมากกว่า

ผู้อ่านท่านครับ จอห์นตอบผิด เพราะ preferable ที่หมายถึง ชอบมากกว่า นั้น ห้ามใช้กับขั้นกว่า หรือขั้นสูงสุด ผมหมายถึงเราจะใช้กับ more หรือ most ไม่ได้...✕...more preferable หรือ...✕...most preferable การใช้เพียง preferable ก็หมายถึงชอบมากกว่าอยู่แล้ว ประโยคข้างบน ถ้าจะพูดให้ถูกต้อง จอห์นจะต้องพูดว่า...✔...Other types of school are Preferable.

หากจะมีอะไรอยู่หน้าคำนาม เพื่อให้สื่อถึงว่า ชอบมากกว่ามากๆ ส่วนใหญ่ ฝรั่งจะใช้ far กันครับ ผมถามอาจารย์แกสตัน (Gaston) ว่า ท่านชอบสอนในที่แบบไหน ในห้องเล็กๆ เงียบๆ นักเรียนน้อยๆ หรือชอบห้องใหญ่ๆ นักเรียนมาก อาจารย์แกสตันตอบว่า Teaching in a small group is far preferable to teaching in a large, noisy classroom. ข้าพเจ้าชอบสอนในห้องเล็กๆ มากกว่าสอนในห้องใหญ่ที่มีเสียงดังรบกวนกว่ามาก

คำนามของ preferable คือ preference คนขายถามผมว่า Do you have a color preference? คุณมีสีที่ชอบมากกว่าสีอื่นไหมครับ?

เราอาจจะได้ยินวลีนี้กันบ่อยๆ นะครับ depend on personal preference ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้