วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Cut and dried


ทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติวางแผนที่จะไปสำรวจพันธุ์ไม้บนทิวเขาเซนต์เอไลอัส (Saint Elias Mountains) ซึ่งเป็นทิวเขาบนเส้นเขตแดนระหว่างดินแดนยูคอนเทร์ริทอรีของแคนาดากับรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ข่าวนี้เงียบไปสักพัก หลายคนสงสัยว่ามหาวิทยาลัยยกเลิกคำสั่งสำรวจไปแล้วหรือยัง จอห์นเข้าไปถามรองคณบดีเมื่อวันก่อน ท่านพูดว่า I don’t think the plan is as cut and dried as people think.
จอห์นทำหน้าเหรอหรา เพราะไม่เข้าใจวลี cut and dried ผู้อ่านท่านครับ cut and dried ทำหน้าที่เป็น adjective สื่อไปในทำนองว่า ขณะนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว ส่วนใหญ่ใช้กับสถานการณ์ การตัดสินใจ หรือ ผลลัพธ์ ฯลฯ

ประโยคข้างบน ท่านรองอธิการบดีพูดว่า ผมไม่คิดว่าแผนการสำรวจตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่คนอื่นเค้าคิดกัน
The situation is cut and dried. =The situation cannot now be changed. สถานการณ์ที่ว่าตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วครับ

ผมถามถึง ดร.ดันสตัน (Dunstan) สมาชิกสภาผู้แทนจากเขตเลือกตั้งโรอาโนก (Roanoke) รัฐเวอร์จิเนีย ผู้สนับสนุนรายหนึ่งพูดว่า He proved himself to be a cut above the rest. ผู้อ่านท่านที่เคารพ วลี be a cut above something หมายถึง to be much better than someone else หรือ something else ดีกว่าคนอื่น หรือสิ่งอื่นมาก

ประโยคที่ผู้สนับสนุนพูดก็คือ ดร.ดันสตันพิสูจน์แล้วว่าท่านดีกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นมาก.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งชาติวางแผนที่จะไปสำรวจพันธุ์ไม้บนทิวเขาเซนต์เอไลอัส (Saint Elias Mountains) 10 ม.ค. 2561 13:23 10 ม.ค. 2561 13:23 ไทยรัฐ