วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติงบกว่า 300 ล้านบาท แก้ประมงผิดกฎหมาย

ครม.อนุมัติงบ 364 ล้านบาท แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ตามที่ ศปมผ.เสนอ เน้นพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อม หนุนดำเนินงานตามข้อเสนอผู้แทนอียู

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณ 364.25 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ โดยเป็นงบประมาณจากหลายหน่วยงาน เช่น จาก ศปมผ.อยู่ที่ 282 ล้านบาท กรมประมง 24 ล้านบาท กรมเจ้าท่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 19.99 ล้านบาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5.5 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 20 ล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศ 1.58 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเป็นการของบประมาณตามวงรอบปกติ โดยการของบประมาณครั้งแรกในวันที่ 7 พ.ค.2558  

อย่างไรก็ตามภารกิจดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2560-31 มี.ค.2561 ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดภารกิจในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของส่วนงานต่างๆ ใน ศปมผ. โดยเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การจัดการกองเรือประมง การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน ระบบสนับสนุน ตลอดจนพิจารณาการเปลี่ยนผ่านการดำเนินการของ ศปมผ.ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า เป็นต้น ภายหลังจากที่ ศปมผ.เสร็จสิ้นภารกิจ.

ครม.อนุมัติงบ 364 ล้านบาท แก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย ตามที่ ศปมผ.เสนอ เน้นพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อม หนุนดำเนินงานตามข้อเสนอผู้แทนอียู 3 ม.ค. 2561 17:38 3 ม.ค. 2561 18:23 ไทยรัฐ