วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปสต์การ์ดลอต2 เริ่มแจก15ธ.ค.

วันที่ 13 ธ.ค. ยังมีคณะนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศ ในงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท้องสนามหลวง อย่างต่อเนื่องและผู้เข้าชมในวันนี้จะได้รับแจกโปสต์การ์ดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คนละ 1 ภาพ นำไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

นายภาวัต สุรพัฒน์ อายุ 31 ปี กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว เข้าชมพระเมรุมาศด้วยความตั้งใจ ได้เห็นงานศิลปะในงานพระราชพิธีครั้งสำคัญนี้ ทั้งพระเมรุมาศ สถาปัตยกรรมต่างๆ รวมทั้งสัตว์ป่าหิมพานต์ที่มีความละเอียดประณีตทุกชิ้นงาน แสดงให้เห็นว่าช่างทุกคนตั้งใจทำเพื่อถวายพระองค์ท่าน ตนยังยึดมั่นในคำสอนหลายๆข้อของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งเรื่องของการประหยัดและการทำงานอย่างอดทน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ถึงวันที่ 12 ธ.ค.2560 มีผู้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งหมด 3,005,206 รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ/สามเณรและแม่ชี 17,667 รูป/คน วีลแชร์ 47,738 คน ผู้พิการ 3,974 คน กลุ่มชาติพันธุ์ 290 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 29,720 คน สื่อมวลชน 1,705 คน ประชาชน 2,293,566 คน นักเรียนและนักศึกษา 610,546 คน การเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการจะเปิดถึง 31 ธ.ค. ตั้งแต่ เวลา 07.00-22.00 น. โดยรอบนักเรียน นักศึกษา จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 06.00 น. สำหรับโปสต์การ์ดที่ระลึกทั้ง 9 แบบในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 จะเริ่มนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนวันที่ 15 ธ.ค.เป็นต้นไป โดยจะเปลี่ยนภาพและคัดเลือกภาพใหม่ นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนวันละ 1 แบบ

นายวีระกล่าวอีกว่า ช่วงปลายเดือน ธ.ค. มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดแสดง “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระที่นั่งทรงธรรม วันที่ 30-31 ธ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ใช้เวลาแสดง 90 นาที ส่วนการแสดงโขนช่วงวันอื่นที่ผ่านมาได้มีมติให้เพิ่มการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมจากเดิมจัดแสดงในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00-19.45 น. เป็นเพิ่มในวันศุกร์เวลาเดียวกันอีก 1 วัน เนื่องจากมีประชาชนสนใจเข้าชมจำนวนมาก

วันเดียวกัน สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับสื่อมวลชน 1 ชุด จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ จดหมายเหตุ งานพระบรมศพ สื่อมวลชนในประเทศ แก่ รมว.วัฒนธรรม ว่ามีความคืบหน้าไปแล้ว ร้อยละ 90 โดยรวบรวมข่าวและภาพข่าว ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ต.ค.2559 จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ต.ค.2560 จาก 15 สำนักพิมพ์ รวม 500 หน้า ขณะที่จดหมายเหตุสื่อมวลชนต่างประเทศคืบหน้าร้อยละ 80 โดยรวบรวมข่าวและภาพข่าวจำนวน 118 สำนักพิมพ์ จาก 53 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 186 ข่าว จำนวน 300 หน้า โดยหน้าปกของจดหมายเหตุทั้ง 2 เล่ม เป็นภาพพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายวีระเปิดเผยว่า ในส่วนเนื้อหาภายในเริ่มจากข่าวเสด็จสวรรคต ถวายราชสักการะ พระเมรุมาศ การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาร ถวายราชสักการะ พระเมรุมาศ การบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวายราชสักการะ พระเมรุมาศการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ถวายราชสักการะ พระเมรุมาศ การบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ถวายราชสักการะ พระเมรุมาศ การบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี ถวายราชสักการะ พระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รายชื่อหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดทำทั้งหมดคาดว่าเสร็จภายใน 2 เดือน

วันที่ 13 ธ.ค. ยังมีคณะนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศ ในงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 14 ธ.ค. 2560 03:31 14 ธ.ค. 2560 03:31 ไทยรัฐ