วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์ภาทรงแนะนำกีฬามาพัฒนาแก้ปัญหาเยาวชน

เน้นการให้ ‘โอกาส’ คือแรงขับเคลื่อนสู่สังคมที่ดีขึ้น

เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่คนในสังคมว่า ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาส มูลนิธิณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลาน เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดงานนิทรรศการ “ณภาฯ เดอะซีเคร็ท ซีนส์” (NABHA : The Secret Scenes) เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและภารกิจของ 3 องค์กรในพระดำริฯ ได้แก่ มูลนิธิณภาฯ, สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และสโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) ที่ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 ธ.ค.ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ พระองค์ภา ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทรรศการในงาน การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จากนักแบดกิตติมศักดิ์ อาทิ ขจร เจียรวนนท์, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, ฮาราลด์ ลิงค์ เป็นต้น และการแข่งขันกีฬาเทเบิล เทนนิส BBG Princess Cup 2017 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา พร้อมกันนี้เหล่าผู้สนับสนุนโครงการ อาทิ คิงเพาเวอร์, ทรู, บิ๊กซี และ ปตท. ได้จัดเตรียมเค้กเซอร์ไพรส์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ ในวันที่ 7 ธ.ค. ซึ่งพระองค์ได้ประทานเค้กให้นำไปแจกจ่ายแก่เยาวชนผู้มาร่วมงาน นอก จากนี้ ยังมีรับสั่งเปิดงานอีกว่า ทรงมีความยินดีที่ได้เห็นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการให้โอกาส ที่ปัจจุบันสังคมล้อมกรอบ เรามีบุคคลมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการโอกาสในชีวิต โอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้บุคคลได้เริ่มต้นใหม่และแสดงศักยภาพ หรือเป็นสิ่งที่บุคคลได้แก้ไขพัฒนา และปรับปรุงในส่วนที่เคยผิดพลาดให้ถูกต้อง ผู้ที่ขาดโอกาสและการยอมรับทางสังคมยังมีอีกมาก การที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจนั้น เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เห็นถึงการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ความมุ่งดีต่อกัน อันจะเป็นการส่งเสริมประเทศชาติเต็มไปด้วยไมตรีจิต และมีความร่มเย็นเป็นสุข

เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคม ถือว่าประชากรรุ่นใหม่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ ปัญหาของเด็กและเยาวชนก็คือปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งกีฬานั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา นอกจากกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการฝึกให้บุคคลมีความเข้มแข็ง สามัคคี ส่งผลดีต่อจิตใจ ทำให้มีจิตใจแน่วแน่ หนักแน่น รู้จักแพ้รู้จักชนะ นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในวันนี้ นอกจากความตั้งใจในการฝึกฝนแล้วการดำเนินชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญควบคู่กัน ต้องเรียนรู้ที่จะข่มใจ ไม่กระทำสิ่งใดที่รู้สึกว่าผิด ต้องมีการบากบั่นในการกระทำความดี ทำความถูกต้อง และถ้าหากสามารถทำได้ก็จะเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้.

เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่คนในสังคมว่า ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาส มูลนิธิณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลาน เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดงานนิทรรศการ “ณภาฯ เดอะซีเคร็ท ซีนส์” 10 ธ.ค. 2560 14:35 12 ธ.ค. 2560 10:15 ไทยรัฐ